Wednesday, April 24, 2024

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

Must read

ၾႆးမႆႈ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇမီး။

ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးတႄႇမႆႈ ႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉလင်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁွင်ႈၶၢတ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈၼႃး သဵၼ်ႈတၢင်းသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ သိုပ်ႇလၢမ်းမႆႈ ပႃး ႁွင်ႈၶၢတ်ႈယၢဝ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၾႆးလၢမ်းမႆႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး
Photo by – Thaungpaw Tharlay/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾႆးတႄႇမႆႈတီႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ ဢၼ်မီး ပႃးပေႃႈလုၵ်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုတိုၵ့်မီး ၶူပ်ႇပၢႆ၊ ယွၼ့်သင်လႄႈ ၾႆးတႄႇမႆႈၼႆတႄ့ ဢမ်ႇလႆႈႁူ့တႅတ်ႈတေႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ယွၼ်ႉတႆႈဝႆႉၾႆးတဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈ ႁုင်ၽၵ်းသေ ၾႆးသျွတ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈတႄႉဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈတႄႉၵေႃႈဝႃႈ တႆႈတဵၼ်းၼႆ။ ဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ (ဝၢႆးဝၼ်း)”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆ့ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ့်မႃးၼႆ့ ၾႆးမႆႈ ဝတ့်ၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ပူၼ့်မႃးၼႆ့သမ့် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းလူ့တၢႆၵိုၵ်းၾႆး။ မိူၼ်ၼႆ ၾႆးပႃႇထိူၼ်ႇ လၢမ်းမႆႈ ၼႂ်းထုင့်မိူင်းပၢႆး – ၾၢႆၶုၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၼပ့်ႁူဝ်သိပ်းလင်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ ၽူႈတူင့်ၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ပရႁိတပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈယဝ့်လႄႈ ၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီၾၢင့် ၽေးၽိုၼ်းၽေးၾႆး၊ ထုၵ်ႇလီထတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၵဝ်ႇဢၼ်ယွၵ်း၊ ပေႃးတေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၸိုင် ထုၵ်ႇလီပိၵ့်ၼဵၼ်ၾႆး (မဵင်းၾႆး) လႄႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင့်ဝႆ့ပႃး ၶိူင်ႈၶႄၾႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း