Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ  သူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၽိသဵတ်ႇ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢဝ်ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ တီႈၶဝ်ထႅင်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း။ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တဢၢင်း TNEC ဢၢၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 300 ပၢႆ

 ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တဢၢင်း TNEC လၢတ်ႈဝႃႈၶတ်းၸႂ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်သွၼ်ပၼ်တင်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈတီႈတႄႉ ၶဝ်သွၼ်ပၼ် 3 ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈတဢၢင်း ၵူၺ်းလႄႈ လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈထုၵ်ႇလႆႈပႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တီႇတီႇပူဝ်းၵျဵၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇပၢႆးပၺ်ၺႃတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃ တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ / သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်၊...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် တေပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈတႆးလႄႈလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းဢေႇတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/6/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပိုတ်ႇႁူင်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ်လႄႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆး ၽွမ်ႉၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢဝ်မုၼ်ၸွမ်း 100 ပၢႆ။ လုင်းမျႃႉမွင်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း (ၸၢဝ်းတႆး) ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈမိူင်းထႆး မီး 28 ၵေႃႉ

ပီ 2022 ၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီ တီႈမိူင်းထႆး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇႁဵၼ်း 28 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 တင်း 8 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီ ၸႄႈဝဵင်း ၶူဝ်းရၢတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈရၢတ်ႉၶျသီမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ၸွမ်းလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵႂႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉႁူသုၵ်ႉၸႂ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ။  ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼိုင်ႈႁူင်ႈႁဵၼ်းလႂ် ၶဝ်ပႂ်ႉတီႈဢေႇသုတ်း 2 ၵေႃႉထိုင် 4 ၵေႃႉ။...

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ဢွၼ်ႁူဝ်  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 130 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 တေႃႇထိုင် 4/6/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ...

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶူးသွၼ်/ သင်ၶၸဝ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶူးသွၼ် တႃႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႉမႂ်ႇ ပရိယတ်တိသၻ်ꩪမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တေၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3-13/6/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်ၶူး သွၼ်/ သင်ၶၸဝ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ်ႁဵၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မေႃသွၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 8

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မေႃသွၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈ တွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ...

ၶေႃးလဵၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 6

ၶေႃးလိၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ Diploma (တီႊပလူဝ်ႊမႃႊ) လႄႈ ၸၼ်ႉ B.A တင်းမူတ်း 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/5/2022 ယူႇတီႈ ၶေႃးလိၵ်ႉသႃႇရိပုတ်ႉတ SARIPUTTA COLLEGE လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉ Diploma လႄႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ  ဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ

ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ လူတ်းယွမ်းဢေႇလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/5/2022 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး တႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 26 ၼႂ်းတူင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  တင်းမူတ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႈလိၵ်ႈ 1,417 ၵေႃႉ  ။ ၸဝ်ႈၶူး...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ မွပ်ႈသူး Pulitzer Prize ထိုင်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ်

တွၼ်ႈတႃႇပီ 2021 ၼႆသေ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် သူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ Pulitzer Prize ထိုင်  ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းပုၼ်ႈလီၵူၼ်းမိူင်းထိသုတ်း ။ ၶွမ်ႇမတီႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈသူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ-  ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် ၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇၼႄလ်ထရမ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ...

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီ 2022

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၵူႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈ ထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇသွၼ်ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်း၊...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ  ဝဵင်းပၢင်လူင်  ယုၵ်ႉငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ 50 သႅၼ်ပၢႆ

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း တီႈၶၢႆလႆႈဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉလူႇ တၢၼ်းပၼ် တီႈဝတ်ႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈငဝ်းမႅတ်ႈတႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းသွမ်း ငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ မီးၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇပီ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး 1,800 ပၢႆ တိူဝ်း ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 တေထိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈမႃး...

တႃႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်

တီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  တေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇ  ပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၢင်သွၼ် ၾိုၵ်းလိုမ်ႉလမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်၊ သင်ဝႃႈ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵႂႃႈ တေတႄႇပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လူဝ်ႇပပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆးတင်းၼမ်  - လုင်းလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း