Saturday, April 13, 2024

ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

Must read

တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 1/3/2024  ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉလႄႈ ဢိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်ၵုမ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၵုမ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ ၵူႈပွၵ်ႉၵူႈဢိူင်ႇၵူႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း၊ ပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇ ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်သမ်ႉ တေတႄႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20/3/2024 ဝၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈသမ်ႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25/3/2024 ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၵုမ် တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2023 ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 11 ပၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၶိုၼ်ႈမီးမွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈသမ်ႉ တႄႇဢဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉ 4 ။ မေႃသွၼ် တင်းမူတ်းမီး 78 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းမႃးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 သမ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ 149 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ 119 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉသွင် 23 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉသၢမ် 11 ၵေႃႉလႄႈ ၸၼ်ႉသီႇ 11 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 313 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း