Saturday, May 25, 2024

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝႃႇယမ မိူင်းမိတ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ

Must read

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝႃႇယမ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢေႃးဝႃႇတႃႇ ၸရိယ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈသေ လႆႈၸတ်းပၼ်ပၢင်ၸႃႇပၼ 9 ဝၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း။

ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇယမ ပထႃႇၼယႃႇယၵ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႇပုင်ႇၵၢင်လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢေႃးဝႃႇတႃႇၸရိယ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝႃႇယမ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝႃႇယမ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း သေ ၸင်ႇလႆႈသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢၼ်ႇတိမဢၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ တီႈၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈမၼ်းသေ ႁႂ်ႈပေႃးၶွတ်ႇယွတ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးတင်းသဵင်ႈလႄႈ တၵ်ႉ ၵႃႇယိင်း/ ၸၢႆး တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ် ႁူမ်ၸူမ်းသႃႇထုဢၼုမေႃးတၼႃႇဢဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူၼ်းသေၵမ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇယမၼႆႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 79 ပီ ဝႃႇသႃ 58 ဝႃႇ တီႈဝတ်ႉ ပုင်ႇၵၢင် ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼႆယဝ်ႉ။

“ယွၼ်ႉမီးပၢင်ၸႃႇပၼလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵႄႈပၢင်ၸႃႇပၼၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇတုၵ်း ယွၼ်းဝႆႉ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ဝႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း KIA လႄႈ PDF တႄႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်း SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း