Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်းယဝ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ် ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇၵႂႃႇမႃး ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။  

ၸဝ်ႈၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ယူႇ။ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်ယူႇၶႃႈ။ ၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ်ၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးလႆႈဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ်မႃးၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ် ပူင်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ်ၼႆႉမႃးသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၵႃး လႆႈပိၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်လူင် – ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း – ႁူဝ်ပူင်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃး တူၵ်းႁူၺ်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 15 လမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း