Sunday, April 14, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈၾႆးသေ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ၽဝ်ႇပႅတ်ႈတင်းလင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 ၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈၾႆးသေ ထိုင် တီႈလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းယေး လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၶဝ် လဵၼ်ႈၾႆးသေ ဢဝ်ၾႆး ၵႂႃႇၸုတ်ႇၺႃးၵွင်ၶႃး ဢၼ်မီးဝႆႉၾၢႆႇလင်ႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းၶဝ်တင်းလင်ဢေႃႈ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးတႄႉ မႆႈမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း လုင်းဢွင်ႇၸူဝ်းလႄႈ ပႃႈယိင်းၵွႆႈ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်သမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶိူဝ်းၽိတ်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼႆႉသေ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈထႆၼႃး၊ ၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈမႆႉ၊ ၸၢၵ်ႈတီႇယိူဝ်ႈ၊  ၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ၊ ၶိူင်ႈႁွႆႈၶိူင်ႈတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်းထႅင်ႈ 20,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႂ်ႇၽိုၼ်း၊ သႂ်ႇထၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉသတိ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမွတ်ႇၾႆးၽိုၼ်းၾႆးထၢၼ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူင်းဝႆႉ မဵင်းၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေတိူဝ်းလီ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပၼ် ဝႆႉသတိ ယႃႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၾႆး – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၼ်ၾၢင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း