Thursday, April 22, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

SHRF တိုၵ်းသူၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel – Bec ႁႂ်ႈၵိုတ်းယၢင်ႉၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

SHRF တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊပၼီႊ Razel – Bec ၾရင်ႊသဵတ်ႊႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊ  EDF ဢၼ်ၵိုတ်းယင်ႉၶူင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/4/2021...

ၸဝ်ႈၶုၼ်ၾိလိပ်ႉ ၸဝ်ႈၽူဝ်ၼၢင်းႁေႃၶမ်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼွၼ်းၽေး

0
မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9 ၸဝ်ႈၶုၼ်ၾိလိပ်ႉ ဢႃယု 99 ပီ ၸဝ်ႈၽူဝ် ၼၢင်းႁေႃၶမ်းဢႄႊလိသပႅတ်ႉ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေးလပ်ႉလွႆငိုၼ်းလွႆၶမ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ တီႈႁူင်းႁေႃ ဝိၼ်ႊသေႃႊတီႈႁေႃၶမ်းလူင် ပႅၵ်ႉၶိမ်ႊႁႅမ်ႊမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ၼၢင်းႁေႃၶမ်းသေတႃႉ လႆႈပဵၼ်ၶုၼ်ၵိၼ်မိူင်း(မဵဝ်ႉၸႃး)မိူင်းဢီႊတိၼ်ႊပႃႊရႃႊ။ ႁေႃၶမ်းလူင်ပႅၵ်ႉၶိမ်ႊႁႅမ်ႊ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢၼ်ႉ သလွင်း PSI

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပူတ်းလူင်း သလွင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး တင်း ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးတၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင် မႆႈၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တင်း လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵူႈဢၼ်သေဝႆႉၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ MWD ၶွင်သိုၵ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇၵူႈဢၼ်ၼႂ်းသလွင်း PSI ပႃးၸဵမ် Mizzima တင်း DVB  ဝႆႉၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇမျႃႉဝတီႇ   ၵူၺ်းတႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၼႆႉမႃး ၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima သွင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸီႉမ ႁႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၵူႈၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း၊ သႂ်ႇၶူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေယိုဝ်းၵေႃႈမီး သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေယိုဝ်းၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶၢႆႉဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/3/2021 ၼၼ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်လၵ်း ဢိူင်ႇဝူဝ်းလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 300 ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်း ၸႂ်ႉၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၵႂၢမ်းသင်ႇၼၼ်ႉလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ) ထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် သိုၵ်းတႆးတင်းသွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၸုမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021...

ၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁဵင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇ သၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ။ တႄႇဢဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၵူၼ်းလူင်မၢၼ်ႈ

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢႆႁွပ်ႈ/လၢႆၵမ်းသေ ထုၵ်ႇတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

သိုၵ်းလိူင်းယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပႃးဝႃႉ မိူင်းလႃး

0
တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႉ ၊ မိူင်းလႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် သီႇပေႃႉ ၸမ်ႁဵင်

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ - ၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ ၸမ်ႁဵင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း