Thursday, September 19, 2019

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢပ်ႈ ၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇၸႆးတႃ/ၸႃႇတႃႇ ပႃႇမႆႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်သိုပ်ႇၸႆးတႃ ပႃႇမႆႉလႄႈ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2019 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပၢင်ပဵၼ်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇယင်းပႆႇႁိုင် ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢႃးတီ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄလႅၼ်လိၼ်

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/9/2019 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်း သ...
SNDP

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းဢွင်ႈတီႈပဝ်ႇ (တီႈၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ) မႃးပဵၼ်လုမ်းၽူႈတႅၼ်းၸႄႈဝဵင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တွင်ႈထၢမ် (ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း) တုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇ ဝႆႉ လုမ်းၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် တင်း တူင်ႇဝူင်းတႆး ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း IFC ဢၼ်သူၼ်းႁူၺ်းပၼ်ႁႅင်း တႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ/ ၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး IFC ၽွင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတႆး

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ ပႃးလိၵ်ႈတႆး၊ ၸိုဝ်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2019 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵၵ်းၶင် ၽူႈၼမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 758 ၼမ်ႉႁူး ၼႃးပွႆး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵၵ်းၶင်တူဝ် ၸၢႆးတႃႉ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၼမ်ႉႁူး ၽြႃးထမ်ႈ ဝႆႉတီႈၶူဝ်လမ် ႁိုင် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ သူင်ႇတူဝ်  ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈ 144 တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 144 ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇထႅင်ႈဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (ၶိူင်ႈႁူင်ယႃႈ) တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႉလႆႈၶိူင်ႈထတ်ႈတတ်ႉတု ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶၼ်ငိုၼ်း 600 သႅၼ်ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း