Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း MNDAA ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 19/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတၢင်းဢိူင်ႇမေႃႇႁၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇ ၽႃႇၺႃးၵၼ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇ ၶၢဝ်ႇၸူးၵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမေႃႇႁၢၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵၼ်သေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသိုၵ်းလွႆ။ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ထဵတ်ႈထၢမ်ၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်း ၼၼ်သေ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းလွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉ ၺႃးၶႃၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈသႅၼ်ဝီယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ထဵင်မေႃး ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၶမ်ႈၼၼ်ႉ လႅပ်ႈၶဝ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁိုဝ် လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်း ဢူၺ်းလီၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးတီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉသေ ၺႃးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊ ပၼ်ႇလဵပ်ႈ လိုပ်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈပဵင်းႁုင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပဵင်းႁုင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း ပၵ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း