Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်းၵၼ် တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႃႈၵႃးလမ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်ႈ မၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႃႉဢမ်ႇႁူႉ ႁေႃႈၵႃးလမ်းယိုဝ်း ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၼ်ၵႆႉၸူၼ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ၵႆႉတီႉၺွပ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း (ပြန်ပေးဆွဲ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူဝ်ႇမဵဝ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူဝ်ႇမဵဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတ လႆႈမႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၽွင်း မေးၵူဝ်ႇမဵဝ်း လႆႈႁပ်ႉႁူႉ လွင်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆသေ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃယဝ်ႉၼႆ ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၼႅတ်ႈၸွမ်းၵႂႃႇတူၺ်း ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇႁၼ်ယဝ်ႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ မႃးဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃးလီ ဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူဝ်ႇမဵဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ သွင်ၵေႃႉ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ (ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးဝၼ်း) လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း