Tuesday, January 31, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ SAC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇပိုတ်ႇမိူင်း ၶႄႇတီႈမိူင်းလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၶႄႇ - လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ဝဵင်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်...

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇ

ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွႆးၾိင်ႈထုင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်တီႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ။ ပွႆးၼႆႉတေပဵၼ်ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 31/1/2023 တေႃႇထိုင် 5/2/2023 ၊ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယၢင်း တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆး ၵႂၢႆးတေႃး ယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ...

ဝၼ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽွင်းၶၢဝ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉသၢႆၸႂ်လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21-23/1/2023 ၼႆႉသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ/ လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယိုဝ်းၵွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်းမူႇၸေး လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းပိူင်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယၢင်ႈထွႆလူင်း

ၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ)ၼႆႉမီးတင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈၵၢၼ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း(ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ)  လႄႈ မိူင်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ဢၢင်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသေ ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း သူၼ်သၢၼ် လေႃးလေးၵၼ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢမ်းၼၢၸ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊတူဝ်ႈလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းဢေႇလူင်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႊဝေႊၵူၺ်း ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးပိူင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း လွၵ်းလၢႆး ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၵိုမ်း။ တေႃႈၼင်ႇဢမေႊရိၵႃႊယင်းဢဝ်ၾွမ်ႊ(ဢူငဝ်း)တူၵ်း။ ဢဝ်ပဵၼ်လွင်ႈ ၸုတ်ႈယွမ်းလူင်းၵဵဝ်ႇလၵ်းၼမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ။ သူၼ်ႇထႆးၵေႃႈ တူၵ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၸၼ်ႉ...

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Jet Fighter သႅၼ်း YKA 130 လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၸတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးတီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  

ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဢၢၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ဝၢၼ်ႈၼႃးသႃလႄး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်းပိုၼ့်တီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးသႃလႄး ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁၢင်ႉႁႅၼ်းပွႆးၼၼ်ႉသေ ႁၢမ်ႈၸတ်းပွႆး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉမူတ်း။ ၽူႈတူင့်ၼိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းထႃႇၼသႅင်ႇ...

ဝၼ်းပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶႄႇ

ပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ်ၼႆႉ ပဵၵ်ႉဝႃႈမႃးမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်သၢမ်တႆးလူင်ႁဝ်းသေၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ် တႄႉ ပဵၼ်လိူၼ် ဢၢႆႈ (လိူၼ်ၸဵင်) မႂ်ႇဝၼ်း 1 ၵွႆး။ လၢႆးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီလိူၼ်ဝၼ်းယၢမ်းၶႄႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၼိူဝ် မႄႈပီ 10 ႁွပ်ႈ၊ လုၵ်ႈပီ 12 ႁွပ်ႈ၊ ယဝ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ် 60 ပၼ်ႇႁွပ်ႈ(လိဝ်ႉသိုဝ်ႉၸျေၸိုဝ်ႇ - ၼႆ) သေ...

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးမွင်း ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ

ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇၵႃႉၶၢႆ သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ/ ၶူဝ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇမႃး...

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ပၼ်ၾၢင့်  ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇငၢႆႈ။ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉၶျ်  ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၸိုဝ်ႈတၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ “မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကျောင်းတိုက်” ၼႆၼၼ့် ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇ ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၾဵတ့်သ်ပုၵ်ႉဢၼ်ၼႆ့ တႄႇတင်ႈ တၢင်ႇႁၢင်ႈၶူးဝႃႈဝုၼ်းၸုမ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊ ပီ 2022 ၊...

ရူတ်ႉၵႃးႁေႃႈဝႆး ၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃဝႆးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးပႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးသီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁေႃႈဝႆးလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽႃႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉယဝ်ႉသေ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပိဝ် ပိၼ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈၵႃးလမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸၢဝ်းၶႄႇဢေႃႈ။ မၼ်းႁေႃႈမႃးဝႆးၼႃႇၶႃႈလူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇ 5 တၢႆ 2

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈလွင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း 3...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ လုၵ်ႈတပ်ႉ တႂ်ႈတပ်ႉမ 77 ဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media တႅမ်ႈဢွၵ်ႇႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ 15 ၵေႃႉ၊ ပႃးတင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/01/2023...

ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း လိူင်ႇၼမ်မႃး  တီႈၵဵင်းတုင်ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၵူၼ်းလၵ့်ၼႆ့ၼမ်မႃးတေ့ ယဝ့်ၶႃႈ။ ၼႂ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆ့ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႃႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိုတ်းၸွတ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈႁၢၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ႁိမ်းၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင် ပွၵ့်ၼွင်ၶမ်း။ မီးၵူၼ်းသၢမ်သီႇၵေႃႉ မႃးယႃႉႁူဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့တၢင်းၼွၵ်ႈသႅင်ႇ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁွင့်သႅၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈလႆႈသေယဝ်ႉဢေႃႈ။   ၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႂ်းသႅင်ႇ...

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈထႆး ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၸတ်းၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်လၢႆႇလႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶျလိူမ်ၽွၼ်း သီသဝတ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ထႆး-မၢၼ်ႈ 2 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 8 တီႈဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး ဝၼ်းတီႈ 20 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႅၼ်လိၼ် 2 ၸိုင်ႈမိူင်း၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း