Thursday, January 21, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိုတ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း ပိုတ်ႇပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,074 ၵေႃႉ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,074 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈငွႆးယိုဝ်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိုဝ်းသွင်ၽူဝ်မေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸမ်ႁဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12/1/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸမ်ႁဵင် ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် တင်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈၶွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼမ်ၶိုၼ်ႈဝၼ်းႁဵင်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ၊ ၵႃႈလႆႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးသွင်ႁဵင်ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ။ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ...

ၶူးသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈ လူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 83 ပီ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶူးသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈဢွၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ ၾိင်ႈငႄႈတႆး   လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:45 မူင်း ၶူးသွၼ်လူင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉၽေးသိုၵ်း ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃပဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉဝႄႈႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း  ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉၸၢင်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးၸမ်တူဝ်ၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA  ပဵၼ်ထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၺႃးရူတ်ႉၵႃး 18 လေႃႉ ၽႃႇတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႃးလူင် 18 လေႃႉ ၽႃႇၺႃးတၢႆထင်တီႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး  ။ ဝၼ်းတီႈ 9/1/2021...

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 1,000 ပၢႆ

 ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   မီးထိုင် 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈမိူင်းငေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ဢႃယု 55 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵျွၵ်ႉမႄး ။ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵဵင်းတုင် ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ 80 ထတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်း ၶိုၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢၢၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ 80 ထတ်းပၼ်ႇမူၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ဢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵဵင်းတုင် ယိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်...

ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး တင်းၼမ်ႉတူႈ  ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ   ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးၸီႉသင်ႇ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵူႈၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးမိူင်းတႆးတိုၼ်းတေလႆႈၵၵ်းတူဝ်

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈလႂ် သင်လုၵ်ႉတၢင်း တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇ ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိုင် တေလႆႈၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14...

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ ၺႃးတီႉ၊ ပလိၵ်ႈသိုပ်ႇလမ်းၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ တီႉလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း  ၵႃး Honda Fit  ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း