Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးတီႉၺွပ်း 3 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈပႃးယႃႈမ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ

Must read

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 3 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈပႃးယႃႈမ ဢၼ်ၵိုင်ႇ ငိုၼ်း 2 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယိုတ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ 4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸွပ်ႇထၢမ်တီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယႃႈမ 2 သႅၼ်မဵတ်ႉ ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaipress  ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2023 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယိုတ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ 4 သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ်မီးမိၵ်ႈမၢႆ 999 တီႈပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ဢိူင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃး တီႉၺွပ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၸူင်း ဢႃယု 35 ပီ လႄႈ ၸၢႆးၸၼ် ဢႃယု 32 ပီ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တီႉ ၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းထႆး ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈ ၼၢႆႊဢၼၼ်ႊ ၶျမ်ႊမၼၢင်ႊ ဢႃယု 26 ပီ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်သေ ဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉယိုတ်းလႆႈပႃး ယႃႈမ 2 သႅၼ်မဵတ်ႉ ဢၼ်မူၵ်းသိူင်ႇဝႆႉ တႂ်ႈႁူမ်ႈမႆႉ ၶၢင်တၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၼၼ့်ၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီ့ၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 2 မိုၼ်ႇမဵတ့်ပၢႆ တီႈၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ- မိူင်းထႆး ။

လိူဝ်သေ တီ့လႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယဝ့် ယင်းတီ့လႆႈပႃး ၵွင်ႈပွတ်း 2 လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၊ ၵႃး 2 လမ်း၊ လူတ့်ၶိူင်ႈ 1 လမ်း ၊ ၾူင်း 1 လုၵ်ႈ လႄႈ ငိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈတင်မူတ်း ၵႃႈၶၼ်တေမီး ယူႇမွၵ်ႈ 8 သႅၼ်ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး – ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵေႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ့ ၸိုဝ်ႈႁွင့်ဝႃႈ ၼၢႆးသီ ၊ ဢႃႇယု 59 ပီသေ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈထႆးတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ မီးဝႆ့ၼၼ့်ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ့် တႃႇတေတီ့ၺွပ်းၽဵဝ်ႈမူၺ့် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လွၵ်ႇလႅၼ်ၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး ၊ Call Center လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆးလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸီ့သင်ႇဝႆ့ယဝ့် – ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း တေႁပ့်တွၼ်ႈပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃ့ ပီ 2024 ဢၼ်တေထိုင်ၼႆ့ၵေႃႈ တေၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းဝႆ့သေ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ့်ၵေႃႈ တေတိုၵ်းတေႃး ၽဵဝ်ႈမူၺ့်  ဢဝ်လိူင်ႈၵႂႃႇ – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း