Sunday, May 26, 2024

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်းမီးၵဝ်ႈႁဵင်ပၢႆ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး 9,390 ၵေႃႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ႁူဝ်ႁုပ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီး 3,790 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 2,232 ၵေႃႉလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ မီး 3,368 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ ၸိူဝ်းပွၵ်ႈလႆႈ ၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၼမ်ၼမ် ၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ပႆႇမိူဝ်း။ တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈယူႇ။ ႁၼ် ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ မၼ်းၵိုတ်းၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 – 4 ဝၼ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈ ယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်းတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – တီႈဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 511 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆး ၾၢႆႇႁွင်ႇ 1,025 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၵုၼ်ႁႆးၾၢႆႇၸၢၼ်း 1,028 ၵေႃႉ၊ ၸေႇယသုၶ 300 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၼႃး 70 ၵေႃႉ၊ ႁၢတ်ႇႁိၼ် 250 ပၢႆ၊ ႁူဝ်သၢႆး 270 ပၢႆ ၊ ၼွင်ၶိင် 70 ပၢႆ၊ ၶေးၶုၼ်ႇ 70 ၵေႃႉလႄႈ မၢၼ်ႈၵုၼ် 196 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 3,790 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – တိုင်းႁိူဝ်း 45 ၵေႃႉ၊ သိုင်ႇတႂ်ႈ 30 ၵေႃႉ၊ ၼွင်လွင်း 20 ပၢႆ၊ မၢၼ်ႈႁဵဝ်း 60 ပၢႆ၊ မၢၼ်ႈႁွင်ႈ တူင်ႊ 40 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မီးတီႈႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 မၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း 349 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉဝုၺ်ႇလူႉဝုၼ်ႇ 286 ၵေႃႉ၊ ၸလွပ်ႈပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ 80 တူၼ်၊ ဝတ်ႉၼမ်ႉၶူမ် 302 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ် (ဗလီ) 80 ပၢႆ၊ ပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႇလၶႃး 160 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ 100 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း 350 ၵေႃႉ၊ ၸလွပ်ႈမွၵ်ႇၵေႃႇသွႆႈမၢႆ – 3 မီး 14 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်သွင် 80 ၵေႃႉလႄႈ ပၢင်ႇသၢႆး 100 ပၢႆ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 2,232 ၵေႃႉ။

တီႈထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – မၢၼ်ႈသွၼ်း 1400 ပၢႆ၊ မၢၼ်ႈဢၢႆႇတႂ်ႈ 471 ၵေႃႉ၊ ၼွင်မူၼ်း 336 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉႁီး 133 ၵေႃႉ (သင်ႇၶ 113 တူၼ်) ၊ ၼႃးလူင် 122 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၸွၼ်း 200 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၸၢင်ႉ 110 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ၵႅင်း 90 ပၢႆ၊ မၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈ 15 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈမွၼ်း 62 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၼူၵ်ႉ 6 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် 246 ၵေႃႉ၊ သူၼ်ၶႃး 77 ၵေႃႉ၊ ၽႃၸၢင်ႉ 70 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈႁူဝ်ႁိၼ် 30 ပၢႆ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 3,368 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း