Friday, June 14, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း လတ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA သေ ၶဝ်ႈၸူးဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇဝၼ်းၶဝ်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

- Subscription -
ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး
Photo by – SHAN/ ၵၢင်ဝဵင်း မိူင်းလႃး

ၵူၼ်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈႁဝ်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2023 ၼၼ်ႉသေ မႃးႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းလႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လတ်းမႃးတၢင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ၵုမ်း ၵမ်။ ၶႃႈႁဝ်း လုၵ်ႉလၢဝ်ႇၵၢႆး မႃးၼွၼ်းတီႈ မိူင်းမႂ်ႇ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ၊ လုၵ်ႉမိူင်းမႂ်ႇ မႃးၼွၼ်းတီႈ ပၢင်သၢင်း ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ၊ လုၵ်ႉပၢင် သၢင်း လတ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းပွၵ်ႉ – သိုဝ်လိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၸူးမိူင်းလႃး ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူး ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးၼမ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉမႃးဢေႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉၼႆႉၶႃႈ ၶဝ်ႈမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶႃႈႁဝ်း လၢမ်းၶၢတ်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 30,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆႉ တေမႃးသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ ၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢတ်ႈႁွင်ႈယူႇသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပၢႆႈမႃး ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ တေလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လတ်းၽၢၼ်ႇမႃးတၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၼမ်ႉတိင်၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်သၢင်း၊ မိူင်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉသေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်း သိုဝ်လိုဝ်း – မိူင်းလႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းလႃးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း