Thursday, May 30, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတင်း ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ 1

Must read

ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇၸုမ်း တေႃႉယႃႈ လူႉတၢႆၼိုင်ႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈဢႆႊသ်ထႅင်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းထႆး လၢၼ်ႉပၢႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း ယႃႈဢႆႊသ်
Photo by – Maesaiparess/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း ယႃႈဢႆႊသ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင်

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးတင်း ၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 10 ပၢႆ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈသလႅပ်ႉ ဢိူင်ႇမႄႈသလွင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်း ၸိုင်ႈထႆး တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 15 မိၼိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaipress ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈသၢႆၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီး ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆသေ ၸင်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းပႂ်ႉဝႆႉ။ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သွင်ၾၢႆႇၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင် 15 မိၼိတ်ႉ ၾၢႆႇၸုမ်းတေႃႉယႃႈ ၸင်ႇထွႆဢွၵ်ႇၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၸင်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ ယိပ်းဝႆႉမၢၵ်ႇပွမ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈဢႆႊသ် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း 323 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး 1,500 လၢၼ်ႉ ဝၢတ်ႇပၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်းလႄႈ မၢၵ်ႇပွမ်း တီႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ -“ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇယိုတ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၵိုင်ႇငိုၼ်းထႆး လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆၼႆႉ။ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉသင်။ ၾၢႆႇၸုမ်းတေႃႉယႃႈတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း မူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း ယႃႈဢႆႊသ်
Photo by – Maesaiparess/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း ယႃႈဢႆႊသ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/12/2023 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင်ၼႆႉယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၸုမ်းတေႃႉယႃႈ လူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉလႄႈ ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း ၼမ်။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ မိၼ်းမိၼ်းဢူး ၵူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ – တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaiparess ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း