Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင်ထႅင်ႈ – ပႃးၵႂႃႇၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶမ်းႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   လႆႈၶမ်းၵႂႃႇ  3 ၵျၢပ်ႈ  ။

ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းဢေႃႈ။ ပူၵ်ႉၼႃႈပူၵ်ႉတႃဝႆႉ ။မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မီးမႃႇသႃႇလႄႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၼမ်။  ၵူၼ်းပႂ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။  ၸူၼ်ၼၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇ သၢႆၶေႃး မုင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 3 ၵျၢပ်ႈ။ ၵတ်ႉၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းပႂ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း   ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉ မၶိၼ်ႇဢူး မီးၾၢႆႇတူၵ်းၵၢတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ  ၵႂႃႇသူင်ႇမႃႇသႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ  ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈပႂ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၵေႃႉလဵဝ်။

ၸူၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈမီးမူႇမီးၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းတူၼ်ႈတႃႈပၢႆတၢင်းဝႆႉပၼ်ယူႇ၊ ဝၢႆးလင်ၸူၼ်လႆႈၶူဝ်းၶမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးပႂ်ႉမႃးတဝ်ၵၢတ်ႇပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇမူတ်း။ ၸဝ်ႉႁၢၼ်ႉၸဝ်ႈၶူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၼႅတ်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉႁင်းၽႂ်မၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈပၢႆ ၼႆႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉ ၾၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸူၼ်ၵႂႃႇလႆႈငိုၼ်းၶမ်းၽွင်ႈ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈလႄႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းသေၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ။

ပိူင်ပဵၼ်သွင်လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လူင် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ-ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ ၶၼ်ၶမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၼိမ် ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်း  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်း ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ မီး 36 သႅၼ်ပျႃး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း