Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းယေႃ တၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ႁိူၼ်းၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးပိုတ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယေႃ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းယေႃ တၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ႁိူၼ်းၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 20 လင်

ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးယိုဝ်း။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 20 လင် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးသေ ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၵႂႃႇ 3 ၵမ်း။ လႅပ်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇ 500 ပွင်ႇ။ တိူဝ်ႉႁိူၼ်း တၢင်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ။ ယွမ်ႇဢၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းလႅဝ်ၽႅဝ်ႉမူတ်း။ ႁိူၼ်းဢၼ်ယၢၼ်တီႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႅဝ်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ။ မၢၼ်ႇ ၽၵ်းတူႁူးလႅင်းၵွႆ ၊ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵွႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၢႆထင်တီႈ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်း 3 ၵေႃႉၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေလူႉတၢႆ။ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃတီႈမိူင်းယေႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆ ၽိတ်းမၢႆမီႈ သိုၵ်း ၽိတ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵျီႊၼီႊဝႃႊၶွၼ်ႊဝႅၼ်ႊသျိၼ်ႊ ဢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမိူဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈလူင်တူၺ် (ဝၢၼ်ႈပလွင်ႈ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။ ႁိူၼ်းယေးၵွႆ 10 လင်ပၢႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 22 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း 13 လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ 30 ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူင်းယေႃၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 30 လၵ်း။ မီးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉMNDAA တဢၢင်း TNLA ရၶၢႆႇ AA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း