Saturday, June 15, 2024

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈတႅပ်းၶႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇသေ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ လႆႈထုၵ်ႇတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃ ၶွၼ်ၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/12/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးသႅင်ၼေႃႇၾႃႉ ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ၼေႃႇမိူင်း ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈသမ်ႉ တူၵ်းၸႂ်ႁႅင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆး ၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝုၼ်းမိၼ်းတူႇ ၵေႃႉပဵၼ် ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်သေ ယိုဝ်းမႃး ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ မႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ တင်းသွင်ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉယႂ်ႇ လႆႈတႅပ်း ပႅတ်ႈၶႃ ၶွၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵၵ်ႉတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈတိၼ်ၾၢႆႇသၢႆႉ မၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶဝ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵေႃႈၼမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၵေႃႈ မီး။ မၢၵ်ႇဢၼ်မႃးတူၵ်းတီႈပွၵ်ႉႁဝ်းၼႆႉ ႁူၺ်ႇၼႆႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈၶႃႈသွင်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈလႃႈ သဵဝ်ႈ 3 ဝၼ်းလႂ် 1 ပွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇလၢင်ႉပၼ် တီႈႁွႆးၸဵပ်းသေ လႆႈသႂ်ႇယႃႈယႃပၼ် ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ၼေႃႇၾႃႉ ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇတင်း ၸၢႆးသႅင်ၼေႃႇမိူင်း ဢႃယု 4 ၶူပ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးဝုၼ်းမိၼ်းတူႇလႄႈ မၶွင်ႇၼေႃႇ (မခေါင်နော်)။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ တေႃႇၶွင်ႇၼေႃႇၼႆႉ လႆႈႁၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႅပ်းပႅတ်ႈၶႃလႄ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူင်ႉၼႆ ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

“မေးၶႃႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ဝႆႉဢေႃႈ။ တိုၵ်ႉၵႂႃႇၼႄ မေႃယႃမႃးၵူၺ်း။ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်လီလီ။ မေးၶႃႈၼႆႉ တူၵ်းၸႂ် ႁႅင်းသေ ဢဝ်ပဵၼ်လူမ်းႁူဝ်ၸႂ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်းသင်။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၶႃႈႁေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇတၢင်ႇၵူၼ်းဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်လုၵ်ႈ ၶႃႈလႄႈ မေးၶႃႈၵေႃႈ ငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ” – ၸၢႆးဝုၼ်းမိၼ်း တူႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸၢႆးဝုၼ်းမိၼ်းတူႇလႄႈ မၶွင်ႇၼေႃႇၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး တင်ႈတႄႇ ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပဵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၽေးမႃးမွၵ်ႈ 3 တီႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈလၢင်ႉ တိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမႃးယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ယွၼ်ႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸၢႆးဝုၼ်းမိၼ်းတူႇလႄႈ မၶွင်ႇၼေႃႇၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈၸွႆႈ ထႅမ်ၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်မႃး လႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း ၸၢႆးဝုၼ်းမိၼ်းတူႇ 098-985-064-99 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 ၵမ်ႈ ၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၽႂ်မၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း