Sunday, October 1, 2023

 ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 100

Must read

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူႉႁၢႆတၢႆၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ(အနိူင်းမဲ့) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇတီႈသဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ ပေႃးတူၺ်း တင်းတူင်ႇဝဵင်းတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ 100 ၼႆႉယဝ်ႉ။ဢမ်ႇႁူႉၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်လၢႆလၢႆ ။ ၼႂ်း ပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၺ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 8 ၵေႃႉယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ / ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉယူႇၸွမ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ၊ ပွၵ်ႉ 3 လႄႈ ႁိမ်းတူဝ်ႊၵဵၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ  လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸွၵ်ႉတီႈၸဵင်ႇ ဢွင်ႈတီႈၶၢတ်ႇၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။ၵူၺ်းပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်မႃးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈ ပႆႇမီးၽႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈသင်ပၼ်ၶႃႈ။ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်သေပွၵ်ႈလွင်ႈၼႆႉ။ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵႂႃႇလႂ်ပႆလႂ်ၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်ၺႃးၽေး ။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီး ႁူင်းသဝ်းတႃႇၵုမ်းထိင်း/ယူတ်းယႃ ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/7/2023 ၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သႅၼ်းဢႃယု 25 ပီ တီပွၵ်ႉ 3 ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ႁၢမ်းတီႈယူႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ႁၼ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈ မီးလၢႆလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၵဵင်းတုင် ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း