Wednesday, April 24, 2024

ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆၶၢင်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီး 2 ၵေႃႉ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵေႃႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ  လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵေႃႈၼမ်ႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ ႁႅင်းသဵင်ႈလူႉတၢႆယူႇၸွမ်းၸွၵ်ႉၸွမ်းၸဵင်ႇ ၵေႃႈမီး။  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/7/2023  ၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။

- Subscription -

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးလတ်းၵႂႃႇမႃးတၢင်းၼၼ်ႉ မဵၼ်တူႇမဵၼ်ၼဝ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇတူၺ်း။ ၸင်ႇႁၼ်တူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၼဝ်ႈဝႆႉယူႇ တီႈသုမ်ႉယွၵ်းဢွၼ်ႇ ႁိမ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆတီႈဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉၼႆႉ သႅၼ်းဢႃယုမွၵ်ႈ 60 ပၢႆ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢင်ႁူႈ(ပၢင်ႇဢူႈလူင်)ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းၼမ်ႉၼွင်ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ဢူးလသျီးၽွၵ်ႉၼေႃႇ ဢႃယု 38 ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈသဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ၸပ်းၸွႆးယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်းသင် ၵမ်ႈၽွင်ႈႁႃလၵ်ႉႁႃလိူတ်ႈပိူၼ်ႈၵိၼ်ၵေႃႈမိး။ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်မႃးၼႃႇယဝ်ႉ။ ၽႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈ ပႆႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႄႈလိတ်ႈသင်ပၼ် ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း၊ မီးလွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၸူၼ်ႁိမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ် ပၼ်ႁႃတင်းၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးထႅင်ႈလွင်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵမ်းၵမ်း ၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း