Saturday, May 25, 2024

ၸၢႆးဢွၼ်ႇလဵင်ႉဝူဝ်း 2 ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉဝူဝ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းရူတ်ႉ 3 လေႃႉသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆၼၼ်ႉ  ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ထႅင်ႈၵေႃႉယႂ်ႇ (ဢႃယု 18 )ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁၼ် ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸၢႆးၵေႃႉယႂ်ႇမွၵ်ႈ ဢႃယု 18 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢဝ်ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉပေႃႈလဵင်ႉၶဝ်ၶၢႆပၼ်ပိူၼ်ႈ 150000 (သႅၼ်ႁႃႈ) ။ ဢၢႆႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉၶီႇၵႂႃႇၸွမ်းရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉၼၼ်ႉသေ ပိူၼ်ႈၵႂႃႇပွႆႇမၼ်းပႅတ်ႈၼႂ်းဝဵင်း။   ၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႈ မၼ်းဢမ်လၢတ်ႈလႆႈလီလီ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈ ။ၸူဝ်ႈမၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ထၢမ်ပႆႇလႆႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃတူဝ် ၵေႃႉယႂ်ႇၼၼ်ႉယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇသၢမ်လေႃႉသေ  ႁၢႆၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 25/6/2023 ။ တင်းသွင်ၵေႃႉလုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈ မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉဝူဝ်း တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ် တိုၵ်ႉမႃးယူႇ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ 2 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ႁၢႆၵႂႃႇၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ယူႇ။တိုၵ်ႉမႃးႁူႉဝႃႈ ဢၢႆႈၵေႃႉယႂ်ႇၼႆႉ လၵ်ႉဢဝ် သၢမ်ႉလေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇၶၢႆပၼ်ပိူၼ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၼႂ်းဝဵင်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း တၢင်းမိူင်းလႃး ပၢင်သၢင်း ထိုင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၵေႃႈမီး၊ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်း မျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆးၵေႃႈၼမ်။ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵဝ်းလႅၼ်ၵႂႃႇၶၢႆၵိၼ်ပႅတ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း