Saturday, May 25, 2024

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း  တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵိုတ်းဝႆႉႁိမ်းတၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆသေ ၵိုတ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု(သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ဢွင်ႇပၢၼ်း – တူၼ်ႈတီး) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းပိတ်ႉၸုပၼ်ႇ (ပစ္စုပ္ပန်ကျောင်း) တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ႁေႃႈမႃးၽႃႇၺႃးၵႃး၊  ၵူၼ်းႁေႃႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵႃးလူင်ၼႆႉ တေဢၢၼ်းလုၵ်ႉဢွင်ႇပၢၼ်း ၵႂႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵႃးသမ်ႉၵွႆႈလႄႈ ၵိုတ်းမႄးဝႆႉႁိမ်းတၢင်း ။ တၢင်းသမ်ႉၵႅပ်ႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈယူႇၼိူဝ်တၢင်းဢိတ်းဢိတ်း။ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼႆႉသမ်ႉ ႁေႃႈၽႂ်း တေဢမ်ႇတၼ်းၾၢင်ႉမႅၼ်ႈၵႃးလူင်ၵိုတ်းဝႆႉ။ၸင်ႇမႃးၽႃႇၺႃးသေ ႁူဝ်တႅၵ်ႇလႅဝ် တၢႆထင်တီႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 48 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ။ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈၶဝ် ဢဝ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃလူင်ဢွင်ႇပၢၼ်းသေ ၶိုၼ်းသူင်ႇတူဝ်ပၼ် ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႉလူႉတၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“ တီႈတႄႉမၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်းပေႃးတေႁၼ်လႆႈၼႆၵေႃႈ ၾႆးၵေႃႈ ထွင်ႇဝႆႉပၼ်ယူႇ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ၵႃးလူင် မွၵ်ႈ 15 ပေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တႅပ်းဝႂ်မႆႉ ၊ ၵိင်ႇမႆႉဝၢင်းႁႄႉဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းၾၢင်ႉမႅၼ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/6/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ ဢူဝ်းဝူၺ်ႇ(အိုးဝေ)လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈသေလုၵ်ႉဢွင်ႇပၢၼ်းဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သေ ထဝ်ႈယိင်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်း တၢင်းလင်ၼၼ်ႉ တၢႆထင်တီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း