Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈႁိမ်းၶွၵ်ႈတွင်ႇလေးလူင်း ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉ႞ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ  မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2023  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း   သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇတီႈႁိမ်း တွင်ႇလေးလူင်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵေႃႉဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵယၢၼ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁႄႉႁၢမ်ႈ တႃႇၸႅတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ။  တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ   ပၢႆႈလွတ်ႈ 2 ၵေႃႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵေႃႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတၢႆၼၼ်ႉဝႆႉသေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇလမ်း ႁွႆးတိၼ်ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉၸွင်ႇၸႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵႃႉယႃႈတႄႉယူႇႁိုဝ် ၊ ပဵၼ်ၵႃးၽႂ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တင်ႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ၸွမ်း ထုင်ႉႁၢႆးယႃႈၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပႂ်ႉဝႆႉ ၼမ်ၼႃႇ ။ ၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႃးပေႃးၵပ်ႉလူင်ဝႆႉ ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၺႃးၸႅတ်ႈပႃးၾူၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵွၼ်ႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

တီႈထုင်ႉႁၢႆးယႃႈၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵဵတ်ႉဝႆႉ လၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵတ်ႉမေႃႇပီႇ ၊ ၵဵတ်ႉဢိၼ်းတဵင်ႇ လႄႈ ၵဵတ်ႉၽြႃးၼီႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၼၢင်းယိင်းမၢင်ၵေႃႉ ၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း