Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ တေမီးပႃးႁူဝ်ၶေႃႈ တိုၵ်းတေႃးၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ဢၼ်တေၸတ်းတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ လိူဝ်သေႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈပိုၼ်း၊ လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းမူၼ်းယဝ်ႉ မီးပႃးလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ/ဢုပ်ႇၶႆႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈတေမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ မီး 3 ၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ- 1.ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ/ၵူတ်ႉၶၢႆ ယွၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈသင်ႇၵိုတ်းပၼ်ပၢင်လွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 470 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၸတ်း    ႁဵတ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ သၢၼ်မိုဝ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈတူဝ်လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇလႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ထူပ်းႁၼ် ယႃႈမႃႉ(WY) တီႈၼႂ်းထူင်မၼ်းၸၢႆး ၼႂ်း လင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ...

ပၢင်ထမ်းတြႃးထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁေႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃးၸဵမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃးဢိၵ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် တီႈဝတ်ႉလူင်မိူင်းယဵၼ်၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 400 ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသူႉၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- "တီႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်သုၵ်ႉသၵ်ႉလႄႈမီးပၢင်တိုၵ်း၊...

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မွၵ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 9 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး

လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်း ၵမ်လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 9 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ဝႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလႄႈယႃႈမဝ်း ၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵႃႈၶၼ် 110 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပၢင်လွင်း မႅၼ်ႈငိုၼ်းၵႃႈၶၼ် 110 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 26 တင်း ပလိၵ်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် တၢင်းၼၵ်း 21.2 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈၼၢင်းၼိမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 29/01/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၾၢင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢႆးသေလႆႈႁူႉဝႃႈတေမီးၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈ မႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢဝ်း မႄႈသုၼ် ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Chiangmai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၸၢႆးထႆး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းတႆး

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႉၺွပ်းၽူႈၸၢႆးထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သေၶဝ်ႈသေႃႉၼႂ်းမိူင်းတႆး။ ၸၢႆးထဝတ်ႊၶျႆႊ ဢွမ်ႊသူမ်ႊၽူႊ ဢႃယု 29 ပီ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ပထုမ်ႊထႃႊၼီႊ ၸိုင်ႈထႆးပၢႆႈၶဝ်ႈ သွၼ်ႉတူဝ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆး မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ လုမ်းတြႃးၸႄႈ တွၼ်ႈပထုမ်ႊ ထႃႊၼီႊလႄႈ လုမ်းတြႃးၸႄႈတွၼ်ႈ သီႊသၵဵတ်ႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းၽိတ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈ မဝ်းၵမ်ၼႆ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ 105 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု 105 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႉလႆႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႉၵူတ်ႇထတ်း ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈပၢင်...

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လင်ၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်း ၼမ်လၢႆ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတူၵ်းမႅၼ်ႈ 7 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းလုင်းလၢဝ်ႇယၢဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်း...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၽွင်းၵူၼ်းတေႃႉဢဝ်တၢင်းမိူင်းတႆး – ၶဝ်ႈၸူးမိူင်း ထႆးၾင်ႇမႄႈသၢႆ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ်ႈၸူးမႄႈသၢႆ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉသႅၼ်မဵတ်ႉ/ယႃႈဢႆသ်ႊ 50 ၵီႊလူဝ်ႊ ပၢႆ။ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈပၢႆႈလွတ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 18/12/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆး 3-4 ၵေႃႉ ပိူဝ်ႉတင်းထူင်ၸၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း -...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၽွင်ၶၢဝ်ၸမ် 5 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႈၵဵတ်ႉ ၵဵင်းႁၢႆး

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းႁၢႆး တီႉၺွပ်းၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃႉယႃႈၽွင်ၶၢဝ် (ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ) ၸမ် 5 ၵီႊလူဝ်ႊ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူင်းပ လိၵ်ႈမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈဢိူင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း သေထူပ်းႁၼ်ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ...

ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈၾိၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလူတ်းယွမ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းတႄႉယင်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်

ၶူင်းၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈရႃႇၸဝတ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNODC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ2017 ၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၾိၼ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူတ်းယွမ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႂ် 25 % ၵူၺ်း ၵႃႈၵူၼ်းသူႇသမ်းတႄႉယင်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်ယူႇဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ AFP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၼႆႉဝႃႈ - ၸေႊရေႊမီႊ ၻၵ်ႊလၢတ်ႊ ႁူဝ်ၼႃႈႁွင်ႈၵၢၼ် UNODC ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ ပႄႊသီႊ...

သိုၵ်းထႆးတင်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ယိုဝ်းၵၼ် တၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ ႁိမ်းၸမ် 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

သိုၵ်းထႆးတင်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ 1 လၢၼ်ႉ 9 သႅၼ်မဵတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 သိုၵ်းထႆးလႄႈပလိၵ်ႈထႆး လႆႈၶၢဝ်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်တေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်း ၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸႃႊလေႃႊ ဢိူင်ႇမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး...

ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း