Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဝဵင်းႁႅင် လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈရိမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်တႆး တေႃႉယႃႈလုၵ်ႉမႄႈ တႅင် တေၶဝ်ႈၵဵင်းမႆႇ။   ဝၼ်းတီႈ 11/5/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈရိမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၸၢႆးသၢႆလႅင်း လုင်းလဵၵ်ႉ ဢႃယု 30 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈတႅင်မႃး တေၵႂႃႇတၢင်းၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းသေထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ...

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ငိၼ်းထွမ်ႇ 200 ပၢႆ။ ပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 10/5/2018 တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈၵပ်းသိုပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပလိၵ်ႈ ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၶူးမေႃယႃလူင်ၶဝ်...

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးယႃႈဢႆႊသ် 200 ၵီႊလူဝ်ႊ

ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈတင်းၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2018 ပလိၵ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၼၼ်ႉမီးၵႃး တူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ ဝီႊၵူဝ်ႊ သီလမ် လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးတေၶဝ်ႈၸူး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးပဵၼ် (ၸၢႆး)...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈမူႇၸေႊ လႆႈမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးတႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/04/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ် မိူင်း ၵုတ်ႈဝိပတ်ႉသၼႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းဝႅတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢႆႈမူၼ်း ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းသႂ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈတီႈပုမ်လႄႈ မိုဝ်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်တင်း လႃးႁူႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၶွင်ဝႃႉလႅင်ပွတ်းၼိူဝ်တင်း လႃးႁူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Komchadluek ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်း ၵႃးတူဝ်ႊယူဝ်ႊတႃႊ သီၶၢဝ် တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈ 47 ထူင် ၼႂ်းထူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈမႃႉ 9,400,000 (9 လၢၼ်ႉ 4 သႅၼ် )...

ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ၊ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းပေႃးတေလူတ်းလူင်းမွတ်ႇႁၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၸုမ်း NGO’s၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ၊ ၸုမ်းမေႃသွၼ် လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း သၢၼ်ၶတ်း...

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆးဝႃႈ – သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ပဵၼ်တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်သုတ်းပဵၼ်မၢႆ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်း ၵမ် ၼမ်သုတ်းမၢႆ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶူမ်ႊၶျတ်ႊလိုၵ်ႊ komchadluek ဝႃႈ - တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးမႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈဢဝ်မႃးတီႈၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MaeSai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇ    ထတ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈမႃး ထူပ်းႁၼ်ယႃႈဢႆႊသ် မီးဝႆႉၼႂ်းထူင် 10 ၵွၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵွၼ်ႈလႂ်ၼၵ်း 1 ၵီႊလူဝ်ႊၵမ်ႊ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၾၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ထဵၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ (နည်းပညာတက္ကသိုလ်) ဢႃယု မွၵ်ႈ 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၾၼ်း သႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်း ယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း...

လုၵ်ႈၸၢႆးယွင်ႇမႃႈ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ – ပေႃႈတၢႆထင်တီႈ

လုၵ်ႈၸၢႆး ယွင်ႇမႃႈယိပ်းၽႃႉမိတ်ႈလမ်းၾၼ်း ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈလႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းလိၼ်း(ႁွင်ႉ) ၵူဝ်ႇလိၼ်း ယူႇပွၵ်ႉသီႇရိ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လမ်းၾၼ်းပေႃႈတင်းမႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ...

သိုၵ်းထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတင်း ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ -တီႉလႆႈယႃႈမႃႉၼပ်ႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးသေ ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/03/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ - တေမီးၸုမ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈၼွင်ဢုၵ်း (ဢရုၼူဝ်ႊထႆး) ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ...

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ တေမီးပႃးႁူဝ်ၶေႃႈ တိုၵ်းတေႃးၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ဢၼ်တေၸတ်းတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ လိူဝ်သေႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈပိုၼ်း၊ လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းမူၼ်းယဝ်ႉ မီးပႃးလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ/ဢုပ်ႇၶႆႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈတေမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ မီး 3 ၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ- 1.ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ/ၵူတ်ႉၶၢႆ ယွၼ်းႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင် ႁႂ်ႈသင်ႇၵိုတ်းပၼ်ပၢင်လွင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယူႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်လွင်းလႄႈ ၵႄႈ လိတ်ႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 470 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၸတ်း    ႁဵတ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ သၢၼ်မိုဝ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 06/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈတူဝ်လုင်းၸၢႆးသၢင်ႇလႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ထူပ်းႁၼ် ယႃႈမႃႉ(WY) တီႈၼႂ်းထူင်မၼ်းၸၢႆး ၼႂ်း လင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ...

ပၢင်ထမ်းတြႃးထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁေႃးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃးၸဵမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃးဢိၵ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် တီႈဝတ်ႉလူင်မိူင်းယဵၼ်၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 400 ပၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသူႉၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ- "တီႈထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈဢၼ်သုၵ်ႉသၵ်ႉလႄႈမီးပၢင်တိုၵ်း၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း