Thursday, July 18, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တီႈလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 2 ၵေႃႉ/ ပႃးယႃႈမႃႉ 5 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉပၢႆ

Must read

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ၊ တီႉလႆႈယႃႈမႃႉ ၼႂ်း လူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ် 52,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/11/2017 ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ 20 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁႄႉလူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ- ဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ယႃႈမႃႉတင်းမူတ်း 52,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇႁိူင်းဢူးလႄႈ ၵေႃႈၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ဢဝ်ယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်း လူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ။ တေႃႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း မီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း http://www.tachileik.net/2017/11/NCh.html

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း