Wednesday, June 7, 2023

ပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ်တီႈၸၢဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ – ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းပီ 2017

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႉၸၢဝ်းတႆး3 ၵေႃႉ တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ မႄႈၸႅမ်ႇ ယိုတ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလမ် 30 ၵီႊလူဝ်ႊ။

ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁိူၼ်းမၢႆ 15 ဢိူင်ႇၶျၢင်ႊၶိူင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang Mai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် မွၵ်ႈ 30 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႉလႆႈပႃးၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ 3 ၵေႃႉ (ပဵၼ်တႆး) ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈၾိၼ်ႇလမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ယႃႈလမ်ဢၼ် တီႉလႆႈၼမ်သုတ်းၼႂ်းပီ 2017 ။ ယႃႈၼႆႉလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး တေၵႂႃႇသူင်ႇတီႈလႂ် ၽႂ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၽွင်ႈဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ငိူၼ်ႈမၼ်းထႅင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း