Thursday, July 18, 2024

ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈ ယႃႈမႃႉလၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းႁၢႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈမႃႉ 1 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ 1 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 06/11/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈဢိူင်ႇ ပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႉလႆႈၸၢဝ်းမူင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ (ၸၢႆး) သူင်ႉပေႃ သႄႉသူင်ႉ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈမႃႉ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇၼၼ်ႉ မီးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈသၢႆတေၵႂႃႇၵဵင်းႁၢႆး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇႁွင်ႉၵိုတ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ထူင် ၸၢၼ်ႈ 7 ထူင် တၢင်းၼႂ်းသႂ်ႇဝႆႉယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ ၵဝ်ႈသၢမ်တူဝ် 1 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသူင်ႉပေႃ သႄႉသူင်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈႁပ်ႉယႃႈမႃႉမႃးတီႈၽူႈ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈၼႂ်းတူဝ်မိူင်းၵဵင်းႁၢႆး တေလႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈ 120,000 ၿၢတ်ႇ ပေႃးသူင်ႇႁႂ်ႈထိုင် ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/10/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈ လဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ။ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝူင်ႈၵၢင်မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇလိပ်းမွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊပၢႆ ။

Photo by Thairath.co.th

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း