Thursday, July 25, 2024

ၽူႈၸၢႆးမဝ်းယႃႈ ၽိတ်းပေႃႉမႄႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

Must read

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ မဝ်းယႃႈသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၶိုၼ်းမႄႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်း ၽိတ်းပႃးၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသၢႆး ႁဵတ်းႁၢႆႉမႄႈမၼ်းၸၢႆး ၸိုဝ်ႈပႃႈယဵၼ်ႇလႄႈ လႄႇႁႃပၢၼ်းၽိတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းလဵၼ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးမွၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ ၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈမႃႉ ႁႅင်းဝႆႉ မၼ်းၸၢႆးလႅပ်ႈတေၵျွင်ႇ(မဝ်း) ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၊ ယွၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယႃႈမႃႉမၼ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလီၼႃႇ တေႃႈၼင်ႇၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ပၢင်ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်း ဢွၼ်ၵၼ်လဵင်ႉယႃႈမႃႉ၊ ဢဝ်ယႃႈမႃႉသေ ၸၢင်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈမီး ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈထုၵ်ႇ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေႁူႉလွင်ႈ ၽွၼ်းၸႃႉလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၼၼ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းၸၢႆး ပႃႇယဵၼ်ႇတႄႉၸဵပ်းသႅပ်ႇဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈ လႆႈၵႂႃႇႁူင်း ယႃၼင်ႇၵဝ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢင်ႇၶမ်းၼႆႉ မေးၼၢင်းပဵၼ်ၼၢင်းယူင်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 28 ပီ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သေ တီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႆႉတီႈႁိူၼ်းပူႇၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈသၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

UNODC ၶူင်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈရႃႇၸဝတ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သူၼ်ၽုၵ်ႇယႃႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇ 25% ၼႆသေတႃႉယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ယင်းတိုၵ်ႉ လိူင်ႇၼမ်။ သိုဝ်ႉၶၢႆငၢႆႈ၊ ယႃႈမႃႉၼိုင်ႈမဵတ်ႉသႅၼ်းၸႃႉ 200 ပျႃး ထိုင် သႅၼ်းလီ 2000 ပျႃး ၼႆ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း