Thursday, April 18, 2024

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး- ထႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ

Must read

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉမိုၼ်ႇမဵတ်ႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တူဝ်ၵူၼ်းတေႃႉ ယႃႈတႄႉပၢႆႈလွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/11/2017 ပလိၵ်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆးမႂ်ႇ ဢိူင်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၽွင်းၼၼ်ႉထူပ်းႁၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၺ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးမႃး ဢဝ်မႃးပႃးတိူၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၸၢႆးႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလုၺ်းၼမ်ႉပွၵ်ႈၾင်ႇၾၢႆႇမိူင်းတႆး။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈတိူၵ်ႈဢၼ်မၼ်း ၸၢႆးမႃးတမ်းဝႆႉတီႈၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ 94,000 မဵတ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇတူၺ်းလွမ်လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈၼႂ်း ဢိူင်ႇၶျၢင်ႊၶိူင်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiang Mai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉလႆႈ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ်မွၵ်ႈ 30 ၵီႊလူဝ်ႊ တီႉလႆႈပႃးၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ 3 ၵေႃႉ (ပဵၼ်တႆး) ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to Maesai news

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း