Friday, February 23, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ် 240 သႅၼ်ပျႃး

Must read

ပလိၵ်ႈလႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းမူတ်း 9600 မဵတ်ႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 240 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ယၢမ်း 12 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်း ပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ သေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းဢူးဢႃးတွင်ႉ ဢႃယု 62 ပီ ၼႂ်းဢိူင်ႇယၢင်းၶႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

- Subscription -

ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ဢူးဢႃးတွင်ႉ 200 မဵတ်ႉ ၼႂ်းယေးၶဝ်ႈ(ယွင်ၶဝ်ႈ) ထႅင်ႈ 9400 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 9600 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ်ဢူးဢႃးတွင်ႉ ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း The Voice

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း