Tuesday, September 26, 2023

သိုၵ်းထႆးတင်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ယိုဝ်းၵၼ် တၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ ႁိမ်းၸမ် 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

Must read

သိုၵ်းထႆးတင်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ 1 လၢၼ်ႉ 9 သႅၼ်မဵတ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 သိုၵ်းထႆးလႄႈပလိၵ်ႈထႆး လႆႈၶၢဝ်ႇၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်တေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်း ၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၸႃႊလေႃႊ ဢိူင်ႇမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး ၵႂႃႇၺႃးၵူၼ်းၵႃႉယႃႈသေပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇMae Sai ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ဝၼ်းတီႈ 10 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ထူပ်းႁၼ်ၸုမ်း တေႃႉယႃႈမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ပိူဝ်ႉထူင်ပိူဝ်ႉ သေ ပႆလတ်းမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇ ၼႄတူဝ်သေ ယွၼ်း ၵူတ်ႇထတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၸုမ်းတေႃႉယႃႈသမ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်ႁိုင် 5 – 10 မိၼိတ်ႉ ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်း တေႃႉ ယႃႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ယိုတ်းလႆႈယႃႈ 1,900,000 မဵတ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇယိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈ မႄႈၾႃႉလူင်လႄႈ တေၸွမ်းႁႃတူဝ်ၽူႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Credit photo to Measainews

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း