Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈလိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆၶၢင်ႈတၢင်းမီးၵူႈလိူၼ်

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီၸမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း လိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶၢတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ လူႉတၢႆၵေႃႈမီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်း တၢႆၼႂ်းထဵင်ၼႃး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းထဵင်ၼႃး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 လၵ်း   ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၶၢႆႉမႃးယူႇၸွမ်းထဵင်ၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးထၢမ်ႁႃ ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၵိၼ် ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ။ တီႈတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇမီးႁွႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ၊ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉသေ တၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ။ ယူႇၼႂ်းထဵင်ၼႃး ဢမ်ႇမီးဢၼ်ႁႄႉဢၼ်ၵင်ႈၵေႃႈ ၵတ်းသေတၢႆၵႂႃႇၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ   ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်တၢႆ တီႈထဵင်ၼႃးၼႆႉ ဢႃယုမီး ၼႂ်းၵႄႈ 35-40 ပီ ။ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတၢႆၶၢင်ႈတၢင်း ၸွမ်းၸွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇၵေႃႈ မီးၵူႈလိူၼ် ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈသဝ်းသေၵႂႃႇမႃး ယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။ ဢၼ်တၢႆၶၢင်တၢင်းၵေႃႈ မီးယူႇၵူႈလိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း”ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ” လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉတီႈယူႇၶဝ် မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ မီးပီႈမီးၼွင်ႉယူႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပွႆႇပႅတ်ႈ   ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။  ႁၼ်တူဝ်တၢႆၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၶဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် မၢတ်ႇပူင်ႇတိၼ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်မႃးလႄႈ လွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈ မီးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းသိူဝ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇ ၊ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈ ၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵေႃႈလိူင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးႁၢႆငၢႆႈ    ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ် လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလူႉသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈလၵ်ႉလွင်ႈၸူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၸၢတ်ႈပၢၼ်လီလီ ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ပႆႇယဵၼ်ဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵိၼ်းၸႂ်ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း