Sunday, April 14, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉသုမ်း 1000 ပၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

Must read

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ပၢႆ (70 ဝၼ်းပၢႆ) ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉသုမ်း 1000 ပၢႆ-ၼႆ ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၽူႈၸမ်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း 1027 တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27 ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ဝၼ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈပၢင်တိုၵ်းသေ မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ သိုၵ်း ပၢင်ႇဢူႈလူင်၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢႆၵႂႃႇ 300 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၶၢဝ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/01/2024 ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်တၢႆၼႃႈသိုၵ်းႁေ၊ ဢၼ်ႁၢႆႁေ၊ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းဢၼ်ၶႃၶႅၼ်ပုတ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်လူႉသုမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတေမီးမွၵ်ႈ 1000 ။ ၼႆႉပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းလႆႈၵူၺ်း။ ၸၢင်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ” -ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တၢႆ/ႁၢႆ ၼႃႈသိုၵ်း မီးမွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉသေ ဢၼ်ၶႅၼ်ၶႃတိၼ်မိုဝ်းႁၵ်းပုတ်း တႃမွတ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း -ၼႂ်းၵႃႈပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉတႄႉ ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ တိုၼ်းဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။


လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပၢႆႈသိုၵ်း ၵေႃႈမီးတင်းသွင်ၾၢႆႇသေတႃႉ တႃႇတေၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈ – ၵူၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၵဵပ်းဝႆႉတႄႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတၢႆ 158 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လင်။

ၽွင်းမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းတေၶဝ်ႈယိုဝ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆသေၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 10 လႄႈ 11 သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 11/01/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း