Saturday, April 13, 2024

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 1 လိတ်ႊလႂ် 6,000 ပျႃးယဝ်ႉ  

Must read

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 5,500 ပျႃး ထိုင် 6,000 ပျႃးယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်း ပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်တၢင်းတိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈမိူင်းပွၼ်လႄႈ ႁူဝ်ပူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7- 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

- Subscription -
ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ်ၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇယဝ်ႉ။ ႁႃသိုဝ်ႉပေႃးယၢပ်ႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးမီးၶၢႆၼႆ 1 လိတ်ႊလႂ် 5,500 ပျႃး – 6,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းဢၼ်သႂ်ႇၶၢႆ ၼႂ်းတဝ်ႈပီႇယႃႇၼၼ်ႉ 1 တဝ်ႈလႂ် မၢင်တီႈၶၢႆ 4,000 ပျႃး၊ မၢင်တီႈ 5,000 ပျႃး မၢင်တီႈ 6,000 ပျႃး။ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ပေႃးပဵၼ်တဝ်ႈ ပီႇယႃႇၼၼ်ႉ 1 တဝ်ႈလႂ် 2,000 ပျႃး – 2,500 ပျႃးမွၵ်ႇၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 ၼႆႉ မီး 2 ပမ်ႉၵူၺ်း ပဵၼ်ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မိူင်းတူၼ် လႄႈ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ႁူဝ်မိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ႁူဝ်မိူင်းတႄႉ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မိူင်းတူၼ်လႄႈ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ႁူဝ်မိူင်း သွင်ပမ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်သိုဝ်ႉၵၼ် ပေႃးသတ်ႉတဵမ်လူင်ဝႆႉ ဢေႃႈ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းႁူဝ်မိူင်းတႄႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း။ သိုပ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇမီးထႅင်ႈႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁူႉလႆႈၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PNO လႄႈ PNLA ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉ တၢင်းတူၼ်ႈတီးတေႃႉမႃးၶၢႆတၢင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇတီႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ – DENKO ၊ BOC လႄႈ TBG ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးမီး 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းဝုၺ်ႇၵပႃႇ၊ ၽူးတိပ်ႉ၊ သူၺ်ႇၵယႃးလႄႈ လွႆမူၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တႄႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ ၶႃႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၶိင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵႃႈၸိူင်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆလႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းပွၼ် – ႁူဝ်ပူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းထႅင်ႈသေ တုၵ်ႉၶဢေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁဝ်းၶဝ်တႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၵရမ်ႇမၼ်းဝႃႈၸိုင် 1 ၵရမ်ႇလႂ် 20,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈ 1 ၵ ရမ်ႇ 12,000 ပျႃး – 13,000 ပျႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း