Saturday, April 13, 2024

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်း 2 တီႈ

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈလႄႈ မူႇၸေႊ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၶိုၼ်း လၢၼ်ႇလႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်း မိူင်းတိင် (ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ) တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တၢင်း ဝၼ်းတဵင်ႈ (ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ) တီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လီႊၵျႃႊဝိၼ်ႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ် ပိုတ်ႇၵဵၵ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းယူႇ။ ပေႃးႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇမႃးလႆႈ  ယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ ၸႂ်ႉ ၶိုၼ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (ပပ်ႉလႅင်) ဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တိုၵ်ႉႁႃမႃး ၽုၺ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ပႆႇႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းတူ ပၢင်ႇသၢႆး - ဝၼ်းတဵင်ႈ
ၽၵ်းတူ ပၢင်ႇသၢႆး – ဝၼ်းတဵင်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မႅၼ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 35 ပီလႄႈ ၸင်ႇပိုတ်ႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ပိုတ်ႇတႄႉ ပိုတ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇပႆႇလႆႈ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းႁဝ်းသမ်ႉ လႆႈယူႇ။ လွၵ်ႈလၢႆး ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတႄႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ် ပႂ်ႉၵဵၵ်ႉၼၼ်ႉ မီးပႃးၸုမ်းလ ဝၵ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၶဝ် မႃးပႂ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး လွင်ႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ႁူဝ်ယွႆႈလႄႈ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႃႇၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉ ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵျႃးၽႅၼ်ႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႂ်းဝဵင်း ဢၼ်မီး ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 4 ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တူၵ်း လူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ  ၶွၼ်ႇဢၼ်ၵဵပ်းလႆႈ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး သိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းသေ မီးသုၼ်ႇလႆႈ 70 % ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး သုၼ်ႇလႆႈ 30 % ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ၾၢႆႇလႂ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း