Saturday, April 13, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး – မိူင်းပွၼ်ပိၵ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ  

Must read

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 1 လိတ်ႊလႂ်ထိုင် 3,900 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။  

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ် ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ်ၾၢႆႇၼႆႉ မိူင်းပွၼ်မႃးတၢင်းလွႆလႅမ် – ၼမ်ႉၸၢင် တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶၼ်မၼ်းၶိုၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး မၢင်သႅင်ႇ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၶၢႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသိုၵ်း ၶဝ် ပိၵ်ႉတၢင်းပႅတ်ႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တၢင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်း မႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၾၢႆႇပူၼ်ႉမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉတႄႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းတူၼ်ႈတီး တေႃႉမႃးၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ၶၢႆၸူး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ တေလုၵ်ႉတၢင်းတူၼ်ႈတီး တေႃႉမႃးၶၢႆ။ သင်ဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တီႈမိူင်း ပွၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် 1 လိတ်ႊလႂ် 3,500 ပျႃး ထိုင် 3,900 ပျႃး မၢင်ဢွင်ႈတီႈတႄႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22-23 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ (95) 1 လိတ်ႊလႂ် 3,200 – 3,300 ပျႃး တီႈဝဵင်းလၢင်း ၶိူဝ်းသမ်ႉ 1 လိတ်ႊလႂ် 3,500 ပျႃး – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၸၢၼ်းလၢတ်ႈ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵႂႃႇၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းၵၢင်တၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ပွတ်းၵၢင်ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးယႂ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၼမ်ႉဢွႆႈ၊ ထူဝ်ႇလိၼ်လႄႈ ငႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း