Saturday, May 25, 2024

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇမေႃႇၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႅတ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႅတ်ႈတင်းမူတ်း လင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ မူတ်းၶႃႈ လွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ပူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝူဝ်းတူၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈလၢႆလင် ၼႆယဝ်ႉ။  

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆ မႆႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇပၵ်းယူႇဝႆႉ တီႈထမ်ႈၸၢင်ႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ မွၵ်ႈ 100 လုၵ်ႈ – ယူႇတီႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် တႄႇတင်ႇ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႇတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးတႄႉ လုၵ်ႉဢဝ် မိူင်းပွၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼၼ်ႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ၶဝ်ပိၵ်ႉဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ပႆႇပိုတ်ႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၼွၼ်းၶမ်ဝႆႉတီႈမိူင်းပွၼ်ၼႆႉ မီး 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိၼ်ႇႁူဝ်ၵႃး မႃးတၢင်းလွႆလႅမ် – ပၢင်လူင် တႆႈၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း သၼ်လွႆသၼဵၼ်း – ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း ဢွၵ်ႇမႃးပွင်ႇတၢင်းထမ်ႈၸၢင်ႉၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉတႄႉ တေ ၸၼ်း၊ ၵႅပ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇမေႃႁေႃႈလီလီၸိုင် ၸၢင်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး(ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၊ ၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၽၵ်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶၼ်ၶိုၼ်းမူတ်း။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း