Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

Must read

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်း ၶႄႇတင်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။

ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:50 မူင်း မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇ ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 7 မိုၼ်ႇယႂၼ်ႊလႄႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼၼ်ႉ မီး 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ယႃႉသေႃး ၽၵ်းတူ ႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဢေသၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ဢေသၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်တိူၵ်ႈငိုၼ်း တၢင်ႇၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇ။ ၼႂ်းတိူၵ်ႈငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇ ငိုၼ်းၶႄႇမွၵ်ႈ 7 မိုၼ်ႇယႂၼ်ႊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်း ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပၢႆယိုဝ်းၵွင်ႈ ၶိုၼ်ႈၾႃႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၵမ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉယူႇ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ လႆႈတိူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 4 ၵေႃႉၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈ ငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 4 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:45 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၽိဝ်းတူႇ ဢႃယု 29 ပီ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈပွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း/ ယၢဝ်းၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် မၼ်းၸၢႆး ဢွၵ်ႇႁၢၼ်ႉၵႂႃႇသေ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ယွၼ်းငိုၼ်းၶႄႇ 20 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ ႁႂ်ႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ် ဢွၵ်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း