Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢမ်ႇယွမ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တိုၵ်ႉသုင် ပႆႇယွမ်းၶိုၼ်းပဵင်းတၢင်ႇဝဵင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႆႇယွမ်းလူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ 92 (1) လိတ်ႊလႂ် တိုၵ်ႉမီး 2,850 ပျႃးလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ 1...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇတေႃႉၶၢႆ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇတေတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်း ဝဵင်း ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆၸူး။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းဝုၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်ႇၸူး တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇတေပဵၼ်ၸရိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵူႈယိမ် မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇသမ်ႉပႆႇယွမ်း

 ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေတႃႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသမ်ႉ ပႆႇယွမ်းလူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉတူၵ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵဵင်းတွင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 600 ပျႃး...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း  ပႆႇယွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပႆႇယွမ်း  1 လိတ်ႊလႂ်တိုၵ်ႉမီးယူႇ 3,600 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတိုၵ်ႉသုင်ယူႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 92 (1) လိတ်ႊလႂ် 3,350...

ၶၼ်ငႃးယွမ်းၶိုၼ်းဝႆး ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးလၢင်းၶိူဝ်း ႁိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်း

ႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၶၼ်ငႃးယင်းလႆႈၵႃႈသုင်ယူႇ ထိုင်မႃးႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ငႃးၶိုၼ်းယွမ်းလူင်း  ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးၶိုင်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ယင်းတိုၵ်ႉၶၢႆလႆႈ 1 ၸွႆႉ 7000 ပျႃးယူႇ။ တလဵဝ် လႆႈ 1 ၸွႆႉ5000 ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶိုၼ်ႈဝႆးလူင်းဝႆးလႅပ်ႈတေပဵၼ် ၸွမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉမၼ်းငႃးသမ်ႉ လႆႈၶၢႆ 1 ၸွႆႉ 14000...

ၶၼ်ငႃး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ၸွႆႉ 6,000 ပၢႆ

ပီၼႆႉ ၶၼ်ငႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ၵၢၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 6,500 ပျႃး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶၼ်ငႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ငႃး 22 ၸွႆႉ (ၼိုင်ႈထူင်) ၶၢႆလႆႈ 150,000 ပျႃး။ မီးၵူၼ်းၵၢင် (ပွဲစား)...

သူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်လူႉသုမ်း/ ႁၢမ်းပႅတ်ႈမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးပၢႆၼႆႉ သူၼ်ဢွႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၽုၵ်ႇ ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇဝႆႉ ပႆႇပိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်တႆး...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇဢမ်ႇယွမ်း ၵူၼ်းၵႃႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 100 ယႂၼ် လႅၵ်ႈလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈထိုင် 50,000 ပၢႆ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပၢႆ...

ပီၼႆႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်သုင် ၵူၺ်းၵႃႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းသင်

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် လႆႈလီ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ ပီၼႆႉ ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆလႆႈၶၼ်သုင်   1 လုၵ်ႈလႂ် ထိုင် 700 - 800 ပျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵႃႈၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆ၊...

ၶၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်သုင် မၢင်ဝဵင်းႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်ယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၵုၼ်ႇပုင်ႈသုင် ပႃးၸဵမ်ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵေႃႈသုင်ၵူႈသႅၼ်း မၢင်ဝဵင်းမၢၼ်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၶၢႆ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2022 ၼႆ့မႃး ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်မႃး။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ 1 ထူင် လုၵ့်တီႈ 3 မိုၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ပုင်ႈသုင်ထိုင် 6 မိုၼ်ႇပျႃးပၢႆ။ ဝဵင်းတီႈဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 8 မိုၼ်ႇ ၸမ်ထိုင်သႅၼ်ပျႃး။   တီႈႁူင်းသီၶဝ်ႈ(ၶူၵ့်)...

ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇၶိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ  

ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,000 ပျႃးပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30-31/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼမ်ႉမၢဝ်းသႂ်လႄႈ ငူၺ်ႇ ၶျႄႇရီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆၶၼ်ထုၵ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 1 လိတ်ႉလႂ် 3,400 – 3,500 ပျႃးလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ...

သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတီႈပၢမ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၶၢႆၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ  ထိုင်လိတ်ႊမိုၼ်ႇ

ၵူၼ်းမီးၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈပၢမ်ႉယႂ်ႇသေ မႃးၼင်ႈၶၢႆၶိုၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်း ၊ ၶၢႆထိုင် 1 လိတ်ႊ 1 မိုၼ်ႇပျႃးၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃးၼမ်ႉမၼ်းၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်သုင်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈပၢမ်ႉၵေႃႈသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်းမီးၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းယဝ်ႉဢဝ်မႃးလုတ်ႇဢွၵ်ႇသႂ်ႇ တဝ်ႈ/ၶူတ်ႇ/တိင်ႇ သေၶၢႆၶိုၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း   1 လိတ်ႊလႂ် 8,000 ပျႃး ထိုင် 10,000...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်လွင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းၼမ်

ဝဵင်းပၢင်လွင်း ဝဵင်းဢၼ်မီးသူၼ်ၼဵင်ႈယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ 60 % ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းၵူၼ်း ပၢင်လွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသမ်ႉ ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ပေႃးတေမႃး...

ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းယႂ်ႇ ၶဝ်ႈၼႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ  ၸဝ်ႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသဵင်ႈၼမ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇၶၢႆပေႃး၊ ၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်။   ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႃႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇလီ ၾူၼ်ဢမ်ႇလိူင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇပူင်းလီ ၼၼ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၼမ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၵ်းမႅၼ်ႈၼမ်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၵဵပ်း ပၢတ်ႇမႃး မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ၶၢႆလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇပေႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃးယွင်ႁူၺ်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း