Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶၼ်ၼဵင်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵႃႈလိၼ်ၾုၼ်ႇသမ်ႉသုင်လႄႈၸဝ်ႈၼဵင်ႈပၢင်လွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ၸႂ်ႉသွႆ ၶိုၼ်ႈသုင် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်သမ်ႉဢမ်ႇမီးၶၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ၊ ၶၼ်ထၢတ်ႈၾုၼ်ႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပုင်ႈသုင်ႁႅင်း၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၼဵင်ႈမႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶၼ်ၼဵင်ႈႁႅင်ႈ ၼဵင်ႈလိပ်း သမ်ႉတူၵ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ သုမ်းတင်းႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈႁႅင်းငိုၼ်း ။ “ပၢႆလိူဝ်ၶၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶိုၼ်ႈ ၊ ၶၼ်ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမူတ်း ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈမီးၶၼ်ၼဵင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႃႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးတင်းၼမ်

ပီၼႆႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း  ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼမ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်  ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ၊ တီႈႁိူၼ်းၵိုတ်းၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းတူၼ် ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊ 3,000 ပျႃး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်းထၢတ်ႈသီႇ 1 လိတ်ႊ 3,000 ပျႃး၊ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊမွၵ်ႈ 2,800 ထိုင် 2,900 ပျႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တုမ်ႉ...

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၶၢတ်ႇ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၵမ်ႈၼမ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶၢတ်ႇ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ  ဢၼ်မီတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ပုၼ်ႉ။ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ...

ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် ထိုင် 3,000 ပျႃး တီႇၸေႇသမ်ႉ 1 လိတ်ႊ 2,900 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈတီႈသွင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉၸၢၵ်ႈ...

ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမူတ်း လႆႈၸႅၵ်ႇၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈ  ၸႅၵ်ႇၶၢႆ ပၼ် ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း ။ ၸဝ်ႈၵႃးၼိုင်ႈၵေႃႉ သိုဝ်ႉလႆႈၼမ်ႉမၼ်း  ထၢတ်ႈသီႇ 3 မိုၼ်ႇပျႃး ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇသမ်ႉ  ထိုင် 5 မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  ၵူၼ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇယၢပ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵေးလၢင်းသုင် လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢမ်ၾၢၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵေႃႈယင်းမီး ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈၾုၼ်ႇ(မေႇဢေႃးၸႃႇ)၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ် 2-3 ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉတႄႉ ယၢပ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ၸႂ်ဢေႃႈ။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်လၢႆႊသိၼ်ႊၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းတူင်ႉၼိုင်ႁႅင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  သင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင်(လၢႆႊသိၼ်ႊ) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ။  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလၢႆႊသိၼ်ႊ၊ ဢၼ်သႂ်ႇတဝ်ႈသႂ်ႇပုင်းၶၢႆ   ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊   ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ၊  ၶၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပိၵ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ႁၢၼ်ႉဢၼ်မီးဝႂ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လၢႆႊသိၼ်ႊၶၢႆတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉပိၵ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁွင်ႉၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇဢုပ်ႇတီႈလုမ်းသေ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တင်းမူတ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၾၢႆႇလိူမ်ႇလႆႇလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵုမ်းၵမ် ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆယွႆႈ ၸွမ်းႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး သီႇပေႃႉၶၢၼ်ၸႂ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶၢင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီး တိုၼ်းလၢင်း လႆႈပွႆႇတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်ႉၽၼ်းထူဝ်ႇ/ ၶဝ်ႈ ၾုၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 2 ပုၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈမူတ်း

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၊  တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလႄႈ တီႈမီးႁႅင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉမၼ်းမူတ်း၊  ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထႆသူၼ်ထႆၼႃး။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပၢႆ   ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉမူတ်း  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်မၢႆၾၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဢိူင်ႇၶဝ် သင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပမ်ႉ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသုင် တုမ်ႉယွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  သင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း  ၊  ၶၢဝ်းၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈသမ်ႉသုင်ႁႅင်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁပ်ႉ/သူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁပ်ႉ/ သူင်ႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆ...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ

ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈပႆတိၼ်လၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝူင်ႈၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊတိူဝ်ႊ ထိုင် 3,000 ပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ထႆး – မၢၼ်ႈ ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတႃႇ ပိုတ်ႇၶူဝ် မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း   

ဝၼ်းတီႈ 1/6/2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၊ ဢုပ်ႇၵုမ်ယိုၼ်ႈၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆတေႃႇၵၼ်လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႆႇတူၵ်းလူင်းပွင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ။ “တၢင်းၾၢႆႇ ထႆးၶႂ်ႈပိုတ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းလႆႈလႄႈ လႆႈသိုပ်ႇလၢႆးငၢၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း