Thursday, June 20, 2024

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ဢၼ်သေ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်တင်းၼွၵ်ႈမီးၵႃႈၶၼ်ထိုင် 3000 ပျႃးပၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ မီး 2100 ပျႃး တေႃႇၼိုင်ႈတေႃႇလႃႇၵူၺ်း။

လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၵႃႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းမိူင်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇမီး 3 သႅၼ်း။ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ တၢင်ႇပိူင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ သေ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းဝႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈၶၢႆ ၼိုင်ႈၵႃႊလၼ်ႊ ၶၢႆထိုင် 16000 ပျႃး။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တၢင်းၶဝ်ႈ တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသေ ပၼ်တေႃႉၶဝ်ႈ တေႃႉဢွၵ်ႇပဵင်းၼင်ႇၶဝ်တတ်းမၵ်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၶၢႆလိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၽႃၵၢၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ၊။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပေႃႇလသီႇမူႇပိူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ – ဢၼ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ငိုၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ၵိၼ် းၶၢၼ် ၸႂ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ။ မၢင်ၽဝ်ႇပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလူတ်းယွၼ်ႇတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတေၵိၼ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယိူၼ်ႉၵၼ်ႈဝႆႉပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးတႃႇၸုမ်းၶႂ်ႈလႆႈတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၶဝ် ဢွင်ႇမၢၼ်မႃးထႅင်ႈယၢင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း