Wednesday, June 19, 2024

သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းမူတ်း 19 တူၼ်။

ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ/ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2022-2023

ဝၼ်းတီႈ 2/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈ ယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈပွၵ်ႉ ယွမ်ႇ ၵူႈမူႇဝၢၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆးတင်း မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း 19 တူၼ် ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022-2023 ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -
ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ/ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2022-2023

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ယေႃးမုၼ် သင်ၶ ၸဝ်ႈ ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇပီ 2022 -2023 ၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီး 19 ၸဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶူး ၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ် မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇၼႆႉ တေမီး 9 ၸဝ်ႈ“- ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 19 တူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း 6 တူၼ်၊ ၸုမ်းၶူး ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ 10 တူၼ်လႄႈ ၸုမ်ႈၶူးတၢင်းမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ 3 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ/ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီ 2022-2023

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇတွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆး/ ယိင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းပီ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022-2023 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 630 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း