Monday, July 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် မေးတႅင်းၽူဝ်တၢႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႅၼ်ၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေးတႅင်းၽူဝ်တၢႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈ   ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၺႃးမေးတႅင်းလူႉတၢႆ တီႈမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမၢၵ်ႇလဵမ်ႉ ဢိူင်ႇမွၼ်ႉပိၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး  ၽိတ်းမေႃးၵႂၢမ်းၼမ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼႄးၽူဝ်မီးၸူႉၼႆသေ တႅင်းၽူဝ်တၢႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈ။

- Subscription -

 သိုဝ်ႇထႆးၵဵင်းမႂ်ႇၼိဝ်းသ်ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လၵ်ႉလဵၼ်ႈၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်။  ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းႁူႉၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ။ ၵႂႃႇႁွင်ႉၼၢင်းယိင်းၸူႉၽူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ။  ၽိူဝ်ႇႁၼ်ၵၼ်သမ်ႉၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ် ၊ ၽွင်းၽူဝ်မၼ်းမႃးႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးယိင်ႈၶႅၼ်းၸႂ်လမ်သေ ဢဝ်မိတ်ႈၵႂႃႇတႅင်းၽူဝ်မၼ်းတၢႆတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။  

မေးၼၢင်းဢၼ်တႅင်းၽူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းသွႆႈ ဢႃယု 30 ပီ ။ ၽူဝ်မၼ်းသမ်ႉၸိုဝ်ႈ  ၸၢႆးၶမ်းလူႇ ဢႃယု 30 ပီ ။ ၺႃးတႅင်းဢူၵ်းၾၢႆႇသၢႆႉသေ တၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ သွင်ၽူဝ်မေးၼႆႉ ၶဝ်ယၢမ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်တႃႇသေႇ။ၽူဝ်မၼ်းသမ်ႉ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ယၢမ်ႈႁႃပၢၼ်းၽိတ်းပိူၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်။လွင်ႈၽူဝ်မၼ်းလၵ်ႉလဵၼ်ႈမေးၼွႆႉၼႆႉၵေႃႈ မႃးတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ။ႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉလဵၼ်ႈၵၼ်တင်းၽူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း တႃႈသပ်းၸႅင်ႈၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽိူဝ်ႇၶဝ်မႃးထူပ်းၵၼ်ၵေႃႈ ထိုင်တီႈၶႃႈၵၼ်တၢႆ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/6/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢင်ႉ ဢိူင်ႇမႄႈသၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး သွင်ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈဢဝ်တႃမၢတ်ႇသပ်းႁူဝ်ၵၼ် တၢႆၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၶူးသွၼ်ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း