Thursday, May 30, 2024

ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်

Must read

ပီၼႆ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ (ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ) ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ၸွႆႉ ၶၢႆလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ပျႃး ယွၼ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း။

ၽၵ်းမီႇႁေႃ
Photo by – SHAN/ ၽၵ်းမီႇႁေႃ(ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ)

တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၽၵ်းမီႇႁေႃ 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 10,000 ပျႃး ထိုင် 11,000 ပျႃး မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၵၼ်ထိုင် 12,000 ပျႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ် ၽၵ်းမီႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈလၢႆး ၶႃႈၼႆႉ။ ၸူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၽုၵ်ႇၽၵ်းမီႇႁေႃမႃးၼႆႉ ၶၼ်မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉထိုင် 1 ၸွႆႉ 10,000 ထိုင် 11,000 ပျႃး ၸိူင်ႉၼႆ မႃးသေ ပွၵ်ႈ။ မၢင်တီႈ ၶဝ်ဝႃႈထိုင် 12,000 ပျႃးၵေႃႈမီးၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ပီၵၢႆၼႆႉ ၼမ်သုတ်း ၶၢႆလႆႈ 1 ၸွႆႉ 6,500 ပျႃး ထိုင် 7,000 ပျႃး မွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် ၶႅပ်းမၢင်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ မၢင် 2 မိုၼ်ႇပျႃး ဢွၵ်ႇမႃးႁူဝ်လိူၼ် လိူၼ်ပူၼ်ႉၼႆႉသေ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ ၶၼ်ၶူဝ်းဢွၵ်ႇႁႆႈဢွၵ်ႇသူၼ်ၵေႃႈၶိုၼ်ႈ။ ၸင်ႇဝႃႈ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃၵေႃႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇလၢႆးၶႃႈမႃး ႁိုင်တၢၼ်ႇၼႆႉ ၽၵ်းမီႇႁေႃ 1 ၸွႆႉ 10,000 ပျႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်းမႃးသေပွၵ်ႈၶႃႈ။ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းမႃး ပီၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးမႃးသွၼ်ႇတူၺ်း ယွၼ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်(တန်ဖိုး) ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇၼႆႉ ပႃးငိုၼ်းၵႂႃႇ 10,000 ၼႆ ဢမ်ႇလႆႈသင်မႃးယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 10,000 ပျႃး။ ပေႃးပဵၼ် ႁူဝ်ၸိူဝ်ႉၽၵ်းမီႇသမ်ႉ 1 ၸွႆႉလႂ် 13,000 ပျႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ် ၽၵ်းမီႇႁေႃ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၼ်ၽၵ်းမီႇၵႃႈၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းငိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၶမ်းၶိုၼ်ႈ၊ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ၊ ငိုၼ်းၶႄႇ၊ ငိုၼ်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတူၵ်း ႁဵတ်းၼၼ် ၶႃႈၼႃႇ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇၸွမ်းၼမ်ႉငိုၼ်း မူတ်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ငိုၼ်းၶိုၼ်ႈလူင်း ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မၼ်း ၵေႃႈ ၶၼ်ၶိုၼ်ႈလူင်းၸွမ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်းမီးမႃးသေပွၵ်ႈ ဢၼ်ၶၼ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းတီႈသုတ်း တႄႉ တေထိုင် 1 ၸွႆႉလႂ် 5,000 ပျႃး မွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈသူၼ် မိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ် 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 60 ဝၢတ်ႇ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး ၼမ် သုတ်း 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 50 ဝၢတ်ႇ မွၵ်ႇၼႆႉၵူၺ်း ၽၵ်းမီႇႁေႃ ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေသူင်ႇၶၢႆတၢင်း မိူင်းထႆး ၸဝ်ႈသူၼ် တၢင်းမိူင်းတူၼ်လၢတ်ႈ။

ၽၵ်းမီႇႁေႃ ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေသူင်ႇၶၢႆတၢင်း မိူင်းထႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း