Wednesday, June 19, 2024

PNO ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တီႉၺွပ်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း

Must read

ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ်ၼႆသေ PNO လူင်းသွၵ်ႈၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ တီႉၺွပ်း၊ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ PNO ယိုတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၶဝ်ၼႆႉ တဵၵ်းႁႃၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၶဝ်ၵူၺ်း။ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူၼ်းၶၢႆမၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇလႄႇႁႃတီႉၺွပ်းလႆႈ။ သမ်ႉပၢႆတဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼႆႉ သႅၼ်ႁွမ်း 40 ပၢႆၼႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၶဝ်ၼႆႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၽႄႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း PNO ၶဝ် ပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ႁႆႈ ၼႃး သူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶဝ်တီႉၺွပ်းၼႆႉ မၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႈ ။ၵူၼ်းၺႃးတီႉၺွပ်းၵေႃႈ လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 40 – 50 သႅၼ်ၼႆႉသေ ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း။တီႉတေႉမၼ်း ၶဝ်လူဝ်ႇထၢမ်ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၶဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈပဵၼ်ၽႂ်ၼႆသေ လီႁႃၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆယႃႈၶဝ်ဢေႃႈ။ သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၼၼ်သေ လႄႇႁႃတဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၶဝ်ႁေႉၵင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႁဵတ်းႁႃငိုၼ်းၵူၺ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း PNO ယူႇၵေႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉၾူၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းထုင်ႉပူင်းၼႆႉ ယႃမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈမီးလၢႆသႅၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉသူႇသမ်းလႆႈငၢႆႈ။

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးငိုၼ်း 500 ၵူၺ်းၵေႃႈ ၵိၼ်လႆႈယဝ်ႉ ယႃႈမႃႉၼႆႉ။သိုဝ်ႉငၢႆႈၶၢႆငၢႆႈၵၼ်ၼႃႇ ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဝၢႆးႁၢႆတႄႉ ထုၵ်ႇလီႁႃတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၶၢႆမၼ်းဢေႃႈ။ပေႃးၵုမ်ႇၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ်မၼ်းၵူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇမေႃသုတ်းမႃသဵင်ႈ ။ပေႃးၺွပ်းၵေႃႉၵဝ်ႇၵေႃႈ ၵေႃႉမႂ်ႇမႃးတႅၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႈၵတ်ႉသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တႃႇၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆသေ PNO တဵၵ်းၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 4000 လႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း