Sunday, October 1, 2023

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

Must read

ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,500 ပျႃး၊ ငိုၼ်းထႆး 960 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ – ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း မူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 18/8/2023

ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပျႃး။ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇသမ်ႉ 51,000 ပျႃး ဢမ်ႇၼၼ် 52,000 ပျႃး လႆႈငိုၼ်းၶႄႇ 1,00 ယႂၼ်ႊ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈဝႃးတင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပျႃး။ ငိုၼ်းၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 50,000 ပျႃးၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 44,000 ပျႃး – 45,000 ပျႃး ၼႆႉၵူၺ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလူင်းထိုင် 50,000 ပျႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈလူင်းမႃး ၸိူင်ႉၼႆ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ လူင်း မႃးထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးဝၼ်း ၶိုၼ်းလူင်းထိုင် 50,500 ပျႃး ထိုင် 50,800 ပျႃးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ လူင်းႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၼ်သုင်။

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း မူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 18/8/2023

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢွၵ်ႇၶႅပ်းမၢင် 20,000 ပျႃးၼႆ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 37 % ၵမ်းလဵဝ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ 100,000 ပျႃးၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ 110,000 ပျႃး ၶိုၼ်ႈမႃး 10 % ၵမ်းလဵဝ်။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/8/2023 ၶႅပ်းမၢင် 2 မိုၼ်ႇပျႃး ဢွၵ်ႇမႃး ၶၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 10 % ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 10 % ဝၢႆးဝၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈ 7% ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 17 % ၵမ်းလဵဝ်။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵူႈပွၵ်ႈ 100,000 ပျႃးၼႆ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ် ၵႂႃႇ 137,000 ပျႃး ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႉဢဝ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ မႃးၶၢႆတၢင်းၾင်ႇၼႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉၶၼ် ထုၵ်ႇ ၶၢႆထုၵ်ႇ။ သင်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလူင်းၵေႃႈ လႆႈသိုဝ်ႉၶၼ်သုင်သေ ၶၢႆၵႃႈယႂ်ႇ။ ၵူၼ်းၵႃႉမၢင်ၸိူဝ်း သိုဝ်ႉလႆႈ ၶၢႆဢမ်ႇလႆႈ။ ၶၢႆလႆႈ သိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ။

“ငိုၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈတႄႉ ၼိမ် ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၼိမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ။ ပၼ်ႁႃ တီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉတႄႉ ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၶႅပ်း ငိုၼ်း 20,000 ပျႃး တေဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်ထႆး – ယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႈမျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ လွင်ႈပိူၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တူၵ်းႁႅင်းမႃး ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်း မူတ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင်သေဢိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူင်းၶႄႇတႄႉ ဢမ်ႇၵႃႈသုင် ယူႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ယွၼ်ႉၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလူင်း ဢမ်ႇၼိမ်လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႈၶိုၼ်ႈ ၵူၺ်း။ သင်ၸိူဝ်းဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမႄးပၵ်းပိူင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၸိုင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တႄႉ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းထႆး – မၢၼ်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ငိုၼ်းထႆး လႅၵ်ႈငိုၼ်း မၢၼ်ႈ 950 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး။ ပေႃးဢဝ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈငိုၼ်းထႆးသမ်ႉ 100,000 ပျႃး လႆႈငိုၼ်းထႆး 910 ဝၢတ်ႇ – 920 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းထႆး – မၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးတင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 950 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး၊ သင်ဢဝ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈငိုၼ်းထႆးသမ်ႉ 100,000 ပျႃး လႆႈငိုၼ်းထႆး 910 ဝၢတ်ႇ – 920 ဝၢတ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်း(ပၢၼ်ႇတေႃႇပၢၼ်)။ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉ သမ်ႉ 920 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 915 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးငိုၼ်းမၢၼ်ႈလူင်းႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။  

ဝၢႆးသေ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈလူင်းႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸဵမ်ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ် 2-3 ပုၼ်ႈ ။ မၢင်ၸိူဝ်း ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢႆလႆႈ သိုဝ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလူင်းႁႅင်း ၸိူင်ႉ ၼႆၼႆႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ် 3 ပုၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်ၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ 1 တဝ်ႈ 5,000 ပျႃး တေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 12,000 ပျႃး။ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် 7,000 ပျႃးၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူႈပွၵ်ႈၶၢႆ 1 ပေႇ 4,000 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆယဝ်ႉ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈပေႃးပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉပႅတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉ ဝႃႈ ၶၢႆလႆႈ သိုဝ်ႉၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃမၼ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃးသေ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉႁုၵ်ႉႁၢႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼမ်။ မၢင်ဢွင်ႈတီႈၼိမ်ယဵၼ်ယူႇသေ တႃႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းသင်မႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တင်ႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႃႉၶၢႆ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း