Thursday, May 30, 2024

တီႈထုင်ႉပူင်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃး လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်

Must read

ၸူဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼမ် ပီၼႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းၵူၼ်း၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်   ။

 ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃးႁဵတ်းသူၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇတႃႇႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃးထုင့်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ လႆႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ယွၼ့်ၼၼ့် ပေႃးၸဝ်ႈၼႃးဢမ်ႇမီးတိုၼ်းလၢင်းၼၼ့် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇသင်ၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်း ၶဵင်ႇၸွႆႈၵၼ်သေ ငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈ သဵင်ႈၼမ်” – ဝႃႈၼႆ။

လၢႆပီပူၼ်ႉမႃး ယွၼ့်ၼမ့်ထူမ်ႈၼႃးလႄႈ ၶဝ်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၼႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ႁူင်း။  ယွၼ်ႉၼၼ် ငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢေႇမၢင်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၽၢတ်ႇမိူင်းသေ ႁႃၵၢၼ်ႁဵတ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်။

ၸဝ်ႈၼႃးထုင့်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၼမ့်ထူမ်ႈမႃး လၢႆပီထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၼမ် ပီၼႆႉငိုၼ်းတိုၼ်းၵေႃႈဢေႇ၊ ဢၼ်လႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်းသေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝၼ်းၵေႃႈမီးၼမ်။ ၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇမိူင်းထႆး ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း တူင်ႈၼႃးၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉတၢမ်ၽၢၵ်ႇၼႆႉ ၼႃးဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသေ လႆႈပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီးမွၵ်ႈ 20 % ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူႈပီ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်  ၶဝ်ႈထုင်ႉပူင်းလဵင်ႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတင်းထုင်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇၶၢႆပႃးထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းလူးၵွၼ်ႇ။ ပီၵၢႆမႃးပီၼႆႉတႄႉ ပႆႇဝႃႈတႃႇၶၢႆ ၊ တႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းယင်းဢမ်ႇပေႃး ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း