Wednesday, April 17, 2024

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

Must read

ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ဝဵင်းမူႇၸေႊ
Image: CJ/ ႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပျႃး ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ တူၵ်း ႁႅင်းၼႃႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,000 ပျႃး။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 100 ယႂၼ်ႊ 50,500 ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 19 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 51,800 ပျႃး။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 52,000 ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 100 ယႂၼ်ႊ 51,000 ပျႃး။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 100 ယႂၼ်ႊ 50,500 ပျႃး၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ 100 ယႂၼ်ႊ 49,500 ပျႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႅတ်ႈလႅၵ်ႈ သိုဝ်ႉၶၢႆၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း ဝႃႈၼႆ။  

“ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သင်ဝႃႈ ၶၢႆငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉငိုၼ်းၶႄႇ။ ၶၢႆငိုၼ်းၶႄႇၵေႃႈ သိုဝ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းၼႆၶႃႈ။ ၶၼ်ငိုၼ်း ၼႆႉ ဝၼ်းလႄႈဝၼ်း ယၢမ်းလႄႈယၢမ်း မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ပေႃးဝႆႉႁိုင်သေ ၸင်ႇတေသိုဝ်ႉၶၢႆတႄႉ ၵူဝ်သုမ်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ငိုၼ်းၶႄႇၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵိၼ်ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်း 5 ပျႃး ထိုင် 6 ပျႃးၶႃႈ”- ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈလူင်းႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆသေ ၸဝ်ႈၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၶဝ် လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၵိုတ်းယၢင်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉငိုၼ်းၶႄႇ သိုဝ်ႉၸၢႆႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇတႄႉ ဢမ်ႇၵိုတ်း ၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၶဝ် တေၸႂ်ႉငိုၼ်းၶႄႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼမ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပိူၼ်ႈတႄႉ ၼိမ်ဝႆႉၵူၺ်း။ ဢၼ် ဢမ်ႇၼိမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶူဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ပေႃးၶၢႆငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ၸိုင် လူဝ်ႇပၼ် ငိုၼ်းၶႄႇ 2,300 – 2,350 ယႂၼ်ႊ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ် 10 သႅၼ်ပျႃး လူဝ်ႇပၼ်မွၵ်ႈ 2,000 ယႂၼ်ႊၼႆႉၵူၺ်း။  တူၵ်းထုၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၵႃႉၶၢႆတင်းငိုၼ်းၶႄႇတႄႉ ဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇၶႃႈ သုမ်းၼမ်ဢေႃႈ။ မၢင် ၸိူဝ်းၶၢႆၶိုၼ်း သိုဝ်ႉဢမ်ႇလႆႈ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢၼ်ႉ ပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးၼမ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆသေ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၾႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တေႃႉၶဝ်ႈမႃးၶၢႆ တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လိၼ်လႅၼ်တႆး – ၶႄႇၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ သႂၢင်း ၶဝ်ႈမႃး တၢင်းမူႇၸေႊၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈၵမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈလူင်းႁႅင်းသေ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ 1 လိတ်ႉလႂ် တီႈ 105 လၵ်း 2,400 – 2,500 ပျႃး။ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊသမ်ႉ 2,800 – 2,900 ပျႃး။ ၶွမ်ႊပၼီႊ 4 ဢၼ် ဢၼ်တေႃႉဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ သႂၢင်း ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် မိူၼ်ၼင်ႇ New Starlight, Myanmar Shwe San, Kyaw Ni Aung လႄႈ Paw Kywe Wa ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇ သႂၢင်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆးၼႆႉသမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တေႃႉမႃးၶၢႆတၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေသူင်ႇၶၢႆၸူးထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉထႅင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းထႆး – မၢၼ်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶၼ်ငိုၼ်းထႆး 980 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ဢူၼ်းတီႈ Kpay ။ သင်ဝႃႈ ဢဝ်တူဝ်ငိုၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၸိုင် 1,000 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး။ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈထႆးသမ်ႉ 1 သႅၼ်ပျႃး လႆႈငိုၼ်းထႆး 940 ဝၢတ်ႉ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ငိုၼ်းထႆး လႅၵ်ႈမၢၼ်ႈ 1,000 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ဢူၼ်းတီႈ Kpay ။ သင်ဝႃႈ ႁပ်ႉတူဝ်ငိုၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႉသမ်ႉ 1,015 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း