Thursday, April 18, 2024

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး

Must read

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 17 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 17 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/8/2023

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်သုၼ်ႇတူဝ်သေ မႃးလူင်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၻွၼ်ႊမိူင်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ။ မီးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် သႂ်ႇသိူဝ်ႈသီလႅင်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 300 ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢိၵ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး လႄႈ ၽႄးထွင်းထၢၼ်းသျိၼ်ႊၼဝတ်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းသၢဝ်မၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆးဝႆႉ – ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁပ်ႉတွၼ်ႈ။

- Subscription -

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈသၽႃးၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼမ်သုတ်းထိသွင် ၵေႃႈတေလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃး လိူၵ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုပ်ႈမႂ်ႇ။

တူဝ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း တႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢဝ်ၵႂႃႇၵၵ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈၶင်ၽိသဵတ်ႇ၊ တႃႇၶိုၼ်းထတ်းထွင်ဢမုၶတီးလႄႈ တႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတူၵ်းလူင်းတႄႉတူတ်ႈတၢမ်ႇတေမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 10 ပီဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ 8 ပီၵေႃႈမီး 5 ပီၼႆၵေႃႈမီး။ လၢႆပီတႄႉတႄႉၼႆတႄႉ ၽႂ်ပႆႇယိုၼ်ယၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃယႃၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီ မၼ်းၸၢႆး ၊ ၺႃးတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းတူဝ်တင်းၼမ်- ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်းၼႆႉ ၽွင်းပီ 2006 ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးလႄႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ 2 ပီ မၼ်းၸၢႆးပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းထႆးၵမ်းၼိုင်ႈ တႃႇတေႃႇသူႈဢမုၶတီႊ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇထတ်းသိၼ်တြႃးထႆး ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ထၵ်းသိၼ် လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း၊ ဝၢႆးလင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ပီ ၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း