Saturday, May 25, 2024

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ယႃႉသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပွၵ်ႉ ပျီႇတေႃႇတႃႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵၼ်ႊထရႅၵ်ႊ ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးထုၺ်လိၼ်မႃးထုၺ်ထႆ သုမ်ႉသွင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ဢၼ်မီးတီႈလိၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းၵၼ်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

ၸုမ်းၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၸိူဝ်းၼႆႉဢဝ်ၵႃး/ၸၢၵ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် မႃးယႃႉသုမ်ႉသွင်းၶၢႆၶူဝ်းလႄႈသုမ်ႉယူႇသဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉပျီႇတေႃႇတႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 /08/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၶွင်သုမ်ႉ/လၢၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်သင် ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ” ၽွင်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးယႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵေႃႈမႃးမီးတီႈၼၼ်ႈမွၵ်ႈ 3-4 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉတႄႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပဵၼ်လိၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ တူၵ်းလူင်းသႂ်ႇၶွၼ်ႇၵၼ်ဝႆႉသေလႄႈၸင်ႇလႆႈမႃးႁဵတ်းသုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်လႅပ်ႈတေၶၢႆပၼ် ၵၼ်ႇထရႅၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၸင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၸႅင်ႈမႃးၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၶဝ်ၸႂ်ႉၶၢႆႉ။ ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉဢမ်ႇတၼ်းၶၢႆႉ ၾၢႆႇၵၼ်ႇထရႅၵ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႈၵႃးမႃးထႆ။။ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းထႆယႃႉယဝ်ႉတူဝ်ႈမွၵ်ႈ 5 ႁွင်ႈ “- ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဝၢင်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 20 လၢၼ်ႉ။ ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆယႃႇပူႉ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ၊ ယႃႈယႃ၊ ႁွင်ႈယႃ လႄႈႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတၼ်းလႆႈၶူဝ်းယူႇၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈမူတ်း၊ လၢၼ်ႉၸိူဝ်းပႆႇၺႃးယႃႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၶူဝ်းဢွၵ်ႇပၢႆႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸွင်ႇလႆႈငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၾၢႆႇၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး မႃးယႃႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈ တီႈလိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၶၢႆတေႃႇၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်၊ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ” ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးႁူဝ်ပီၼႆႉ ၽွင်းလိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သုမ်ႉသွင်းၶၢႆၶူဝ်းၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းလိၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉ ၺႃးတပ်ႉဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးယႃႉၵွႆပႅတ်ႈလႄႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈၶၢႆၶူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပႃးၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းတႄႉတႄႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း