Sunday, June 16, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း – ၸဝ်ႈၵႃး ၵႂႃႇမႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉတၢင်း ၵေးသီး - မိူင်းၼွင် - လၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈတၢင်းၽႄ မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ – ၵေးသီး (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈ တၢင်း တီႈတၢင်းၽႄ မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး – လၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၼၼ်ႉမႃး ပႆႇပိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ပႆႇပိုတ်ႇ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇယူႇ ၵူၺ်း ၵႃႈ ဢမ်ႇ ပၼ်မႃး။ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တေၵႂႃႇၵႃလီႉ ဢၢင်ႈၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၸၢင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ လႆႈမႃးၶိုၼ်းတၢင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းသိုဝ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈၸမ် တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 3 ၸူဝ်ႈ မူင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် ႁိုင် 2 ၸူဝ်ႈမူင်း။ မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈသမ်ႉ  ႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။

“လွင်ႈၶဝ် ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆး ၶႃႈ – မိူင်း သူႈၼႆႉ မၼ်းတေသိုဝ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၸမ်။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေၵႂႃႇမိူင်းသူႈၼႆ တေလႆႈပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉ ၸၢင် – ၶူဝ်လမ် – ဝၢၼ်ႈၸိင်းၼၼ်ႉတႄႉ သဵၼ်ႈတၢင်းတေၵူတ်ႉ။ ပေႃးၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ ၵူတ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ – ၶဝ်ႈသၢၼ် – လႅင်းၵႃး ဢၼ်လႅၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၶႃႈ – ဝၢၼ်ႈၸိင်း၊ လၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈလႄႈ လၢႆးၶႃႈ – ၵေးသီး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယၢပ်ႇမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပွၵ်ႉ လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ တီႉလႆႈတူဝ်လိပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၵွင်ႈ 2 လဝ်းလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇ SSPP သမ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပွတ်းမိူင်းၼွင် – ၵေးသီးၼၼ်ႉ သိုၵ်း မၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း SSPP ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသင်ၶႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ် တီႈတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ လၢႆးၶႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ လွင်ႈၶဝ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၼႃႈတိူၵ်ႈမၼ်းဝႃႈ တႃႇလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆဝႃႇ။ တီႈတႄႉမၼ်း ၶဝ်ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးထူပ်းတင်းႁဝ်း၊ ၶဝ်ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉၸွႆႈ သူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉ ၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸူးႁဝ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်ၼႆႉၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ။

ၸဝ်ႈၵႃး လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်းၵႃႉၶၢႆလီၵေႃႉ ၶႅၼ်းၸႂ်ယဝ်ႉ။ သိုၵ်း မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈပႂ်ႉတီႈၼၼ်ႈၼႆ ပႂ်ႉလႆႈယူႇ တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးပႆၵေႃႈလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းတၢႆပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း – ၸဝ်ႈၵႃးၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးဢဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈ ဝႃႈၸိုင် တေယၢၼ်ၵႆၵၼ် 81 လၵ်း တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 3 ၸူဝ်ႈ မူင်း။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇမိူင်းၵိုင် – ၵေးသီး – မိူင်းၼွင် – မိူင်းသူႈၸိုင် သဵၼ်ႈတၢင်းတေၵူတ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 – 6 ၸူဝ်ႈမူင်း။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်လူင် – လွႆလႅမ် – ၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ် – မိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းၵႆ ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း